Translate

Monday, July 22, 2013

Personal o hindi personal

Naniniwala ang Buddhist ito. Tanggihan ang pagkakaroon ng isang personal na Diyos.Ang mga mananampalataya sa Hesus na naniniwala sa isang personal na Diyos. Ang taong ito ay naniniwala sa isang marunong ng lahat ng bagay at makapangyarihan Diyos.Job 42:2

 "Alam kong ang lahat ng bagay ay kaya ninyong gawin,
at walang makakapigil sa lahat ng inyong balakin. 

 

 

Awit 115:3

 Ang Diyos nami'y nasa langit, naroroon ang Diyos namin,
at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. 

 

 

Mateo 19:26

 Ngunit tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila: Para sa mga tao, hindi ito maaring mangyayari, ngunit sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari.

No comments:

Post a Comment