Translate

Friday, July 12, 2013

איך להתעשר?

אני אגיד לך את זה. האם אתה רוצה כסף? האם אתה רוצה להיות עשיר? יש לי את התכנית הטובה ביותר עבורך. זה לא עולה כלום, אבל אתה חייב להיות תשוקה.ותכנית זו תדריך את החיים שלך.

אנשים רבים רוצים יותר כסף. אתה יכול להרוויח יותר כסף. לרוב אנשים יש עבודה וכל שבוע אתה מקבל כסף מהעבודה שלך. אני מקבל כסף מהעבודה שלי. אני יכול להוציא סוג אחד של כסף עכשיו, אני יירש את הכסף האחר בעתיד.

אני חוטא שמגיע לי גיהינום. יש לי ישו בלבי. אני אלך לגן עדן בגלל ישו בגלל שהוא הוא הדרך היחידה. כשאני עובד, אני עובד את ה '. שוב, אני מקבל כסף מהעבודה שלי ואני מקבל תגמולים עתידיים בישו.

אדם צריך לעבוד לה 'לתפארתו ולא להיראות על ידי אנשים אחרים. אם אתה עובד ואומר שאתה עובד טוב בשביל התהילה שלך, אז לא יהיה לך גמול כנוצרי.אדם צריך לתת כבוד לישו.

אני רוצה לעבוד גם בגלל שאני רוצה לתת כבוד לישו. ישו שפד את חיי. אם אני עצלן אז אלוהים לא מקבל שום תהילה. לא יהיו לי כסף על פני האדמה הזאת ולא תהיה לי כסף בגן העדן.הכסף שמימי הוא טוב יותר מהכסף בעולם.משלי 10:4

 רָ֗אשׁ עֹשֶׂ֥ה כַף־רְמִיָּ֑ה וְיַ֖ד חָרוּצִ֣ים תַּעֲשִֽׁיר׃

No comments:

Post a Comment