Translate

Wednesday, July 24, 2013

מורה גדול?

ישו להביא רעיונות רבים במוח של אנשים.הבודהיסטי מאמין שישווע היה מורה טוב. הם מכחישים את ישו כאלוהים.התנ"ך מלמד את זה.הבן הייחודי של אלוהים שמת בחטא של האנושות.הבשורה על-פי מתי 14:33

 התלמידים האחרים ישבו שם המומים ונדהמים. "אתה באמת בן האלוהים!" קראו.

 

 

הבשורה על-פי מתי 16:16

  "אתה המשיח בן אלוהים חיים!" השיב שמעון פטרוס. 

 

 

הבשורה על-פי יוחנן 1:34

 אני ראיתי את רוח הקודש יורדת ונחה על האיש הזה, ולכן אני מעיד שהוא בן האלוהים."

 

 

הבשורה על-פי יוחנן 9:35-37

 כאשר שמע ישוע את הדבר, הוא פגש בקבצן ושאל אותו: "האם אתה מאמין בבן האדם?"

36 "מיהו?" שאל האיש. "אני רוצה להאמין בו."
37 "ראית אותו, והוא מדבר אליך כרגע" השיב ישוע.


אגרת פולוס הראשונה אל-הקורי 15:3

 סיפרתי לכם כל מה שסופר לי, ודברים אלה הם בעלי חשיבות ראשונה במעלה: שהמשיח מת בעד חטאינו, כפי שניבאו הכתובים, 

 

 

אגרת פולוס השליח אל-הרומיים 5:6-8

 בהיותנו עדיין חלשים וחסרי תושייה, בא המשיח בזמן המתאים ומת בעדנו – הרשעים. הרי איננו יכולים לצפות מאיש למות אף בעד אדם ישר וצדיק, אולם הבה נאמר שקיימת אפשרות כזאת. והנה הוכיח אלוהים את אהבתו הגדולה אלינו בשלחו את בנו – את ישוע המשיח – למות בעדנו, כאשר היינו עדיין חוטאים ורשעים.


No comments:

Post a Comment