Translate

Saturday, July 20, 2013

את העובדות והסטטיסטיקה

אנו מתמקדים בנושאים רבים. אנחנו יכולים לדקלם את עובדות ונתונים הסטטיסטיים. אנו משתמשים בזמן שלנו לזכור את המידע. אנשים יכולים לזכור דברים רבים, זה מדהים.

יש לי כמה חברים שאוהבים ספורט. הם יכולים לדקלם כל נתון מקבוצות שלהם. הם מסבירים מי הוא הטובים ביותר והשחקן הגרוע ביותר והסיבה לכך. ידע הספורט שלי מוגבל ולכן אני שואל אותם על השחקנים.

יש לי כמה חברים שאוהבים סרטים. הם צופים בסרטים רבים בשבוע. יש להם השחקנים האהובים עליהם והם מתארים את הסרטים כמו מקצוען. יש לי חבר שיש לו בלוג סרט. הוא כותב כל כך טוב שאני קורא את זה כשאני יהיה לצפות בסרט.

יש לי כמה חברים שאוהבים את החדשות. הם בוחנים כל מילה מהחדשות. הם מנסים להבין את הסיפורים. הם קוראים את החדשות במחשב והטלפונים שלהם. הם אוהבים להתווכח עם אנשים על הכתבות חדשותיות. הם אוהבים להיות מעודכנים.

הידע הוא טוב לגבי כל תחום בחיים הוא טוב.הדבר העצוב הוא זה. אין לנו את התנ"ך בלבנו. אנחנו לא יכולים פסוק בתנ"ך החשוב, כי אין לנו זמן לאלוהים והתנ"ך.

אני צריך להתמקד בתנ"ך ושם אותו בלבי.התנ"ך עוזר לי להימנע מחטא. יש לי בעיה החטא, אני אוהב את החטא. אני צריך להילחם בבעיה זו עם התנ"ך. פעמים רבות אנחנו אוכלים שלוש פעמים ביום ולכן אנחנו צריכים לקרוא את התנ"ך.

חיים יכולים להביא בעיות אבל כאשר התנ"ך הוא בנשמה שלך.הנשמה תהיה תשובות ותבונה, אם התנ"ך הוא הבסיס של אותו אדם. אל לך להתמקד בתנ"ך או שאתה מזניח את התנ"ך בחייך?אגרת פולוס השליח אל-הקולוסי 3:16

זכרו את דברי המשיח, כי דבריו וחוכמתו יעשירו את חייכם בתוכן ויחכימו אתכם; למדו אותם איש את רעהו, ושירו לה' בהכרת תודה מזמורי תהילים ושירים רוחניים. 

No comments:

Post a Comment