Translate

Friday, July 19, 2013

עובד טוב

אני רוצה להיות עובדת טובה. לפעמים אני לא רוצה לעבוד אבל אני נעבוד. אלוהים עוזר לי כשאני עצלן. לפעמים בבוקר, אני מתעורר ואני מתעב את העבודה שלי. אז אני מקשיב לתכנית נוצרית.התכנית נוצרית תעזור הנשמה שלי.

העובד העצלן לא יעבוד. הם רוצים את הכסף בלי לעבוד על זה. הם מתעוררים והם ישנים. הם לא הולכים לעבודה. אני יכול להיות עובד עצלן אבל אלוהים יעזור לי.

אנשים רבים רוצים תכנית ממשלתית חופשי ולא עובדים. האנשים האלה צריכים לעבוד. עבודה יכולה להועיל לאנשים. הניסויים של עבודה יכולים לגדול אופיו של האדם. אלוהים עומד לי לרצונו, כאשר אני קורא לו. אז העבודה היא טובה לנשמה. אנחנו צריכים לעבוד ולכבד את אלוהים במקומות העבודה שלנו.משלי 10:5

 אֹגֵ֣ר בַּ֭קַּיִץ בֵּ֣ן מַשְׂכִּ֑יל נִרְדָּ֥ם בַּ֝קָּצִ֗יר בֵּ֣ן מֵבִֽישׁ׃

No comments:

Post a Comment