Translate

Wednesday, July 17, 2013

יחסי האהבה

אם אתה אוהב מישהו, אז אתה תעשה כל דבר. אם משהו רע בעיני המאהב שלך, אתה לא עושה את זה.

אהבה תציית לכללים של אהבה. האנשים יעשו דברים עבור הנשים שלהם, הם יהיו חליפה ועניבה.

גם אם הם שונאים את החליפה והעניבה. הגברים יניעו ארבע שעות כדי לסייע לנשיהם.

אותו העיקרון הוא בחיים שלי. אני אוהב את ישו. אם משהו משמח את ישו, אז אני אעשה את זה.

את דבריו של ישו נמצאים בתנ"ך. אני מבין את חייו של כריסטיאן בגלל התנ"ך ורוח הקודש.אני קורא כל יום תנ"ך, אני קורא את התנ"ך בכל לילה. אז אני מיישם את דבריו של ישו בלבי ואת חיי. אני לא מושלם, אבל אלוהים כל יום להגדיל את האופי שלי.הבשורה על-פי יוחנן 14:21

 כל השומע בקולי אוהב אותי; על כן אבי ואני נאהב אותו, ואני אתוודע אליו."

No comments:

Post a Comment