Translate

Friday, July 26, 2013

הלב מדבר

לב האדם להונות אנשים. ללב יש כעס בזה. אנחנו אוהבים לשנוא. איבר זה יכול לשנוא את מילותיו של אלוהים. אם אדם שונא את האמת אז הם יצטרכו אלימות כלפי ישו.

אני בוחן את העולם הזה. האנשים שבאים אחרי אלוהים, יש לי פרי הרוח. אלוהים נותן לאנשים מתנות הגדולות הללו. אם אדם דוחה את אלוהים אז הם לא יקבלו.

אם אדם רוצה ברכה אז הם צריכים ללכת אחרי ישוע. אם אדם רוצה אלימות בלב אז הם ידחו את ישו.משלי 10:6

 בְּ֭רָכֹות לְרֹ֣אשׁ צַדִּ֑יק וּפִ֥י רְ֝שָׁעִ֗ים יְכַסֶּ֥ה חָמָֽס׃

No comments:

Post a Comment