Translate

Sunday, July 14, 2013

האם יש לך חופש?

נושא פופולרי הוא חופש. אני מאמין שכולם רוצה חופש. איך אנחנו מקבלים חופש. יש מיליון רעיונות של חופש.החינוך הלאומי לא מלמד חופש אמיתי.

יש לי חופש בחיי. אני חופשי משום שאני מאמין ופעל בהתאם לדבריו של ישו. אני מאמין שדבריו של ישו, ואני זוכר את המילים שלו. אני מאמין שאשווע הוא האדם השני בשילוש הקדוש. הוא נותן חסד לאנושות, אם הרצון של אדם.

אם אתה נוצרי אז יש לך חופש. אתה צריך להבין את דבריו של ישו. כל יום אתה צריך לקרוא את המילים הטהורות של ישו.העולם לא מבין את החופש בגלל שהם לא מאמינים ואחריו.

כריסטיאן לא נשמר על ידי החוק, אלא בחסדו של הצלב.אדם צריך לחזור בתשובת מחטאיהם וללכת בדרכו של ישו. כל יום אני חוטא אז אני צריך את ישו. ישו יכול לנקות את נשמתי. חטא יכול לשלוט בחיים שלי, אם אני לא שעיתי לדבריו של ישו. הנוצרים צריכים לעקוב אחר דבריו של ישו, אבל החוק לא הציל אף אחד, אבל את צלבו של ישו.

יש מחשבה על חטא. אנשים רבים שהם אנשים טובים. הם אומרים שהם פועלים לפי החוק והם לא צריכים את ישו. אדם זה הוא עבדים לחטא. רק רוח הקודש יכולה לשחרר את האדם.רוח הקודש היא האדם השלישי של השילוש.

כאשר אדם מבין שהוא החוטא. ואז אדם יכול לחזור בתשובת מחטאיהם ומאמינים בחסדו של ישו.אדם שהוא בחסדו של ישו אינו כבול על ידי החוק של אלוהים, אלא בחסדו של אלוהים יהיה לשים את הרצון לעשות את רצונו של האב.

אנשים נשמרים על ידי חסדו של ישו, אבל אנחנו צריכים לשים לב למילותיו של ישו. אם אמא שלך היא טובה לך, אתה רוצה לשרת את אמא שלך. השירות שלך לאמא שלך הוא שירות ולא חובה. זה אותו הדבר בחייו הנוצרי.הבשורה על-פי יוחנן 8:31-36

 על כן הוא אמר להם: "אם תקיימו את דברי תהיו תלמידי באמת. 32 אתם תדעו את האמת, והאמת תוציא אתכם לחופשי!"

33 "זרע אברהם אנחנו," קראו היהודים לעומתו, "ומעולם לא היינו עבדים לאיש. כיצד, אם כן, אתה אומר שנהיה בני-חורין?"
34 "אני אומר לכם במלוא האמת," ענה ישוע, "כל מי שחוטא הוא עבד לחטא, 35 ולעבד אין כל זכויות, בעוד שלבן יש את כל הזכויות. 36 לכן, אם הבן מוציא אתכם לחופשי, תהיו חופשיים באמת!

No comments:

Post a Comment