Translate

Thursday, July 18, 2013

אני מקשיב, אני בוחן את המילים

אם אתה צופה באינטרנט או בטלוויזיה, ואז אדם יהיה לשמוע את מילים רבות.אדם צריך לבחון את דבריו של האינטרנט, כי יש שקרים באינטרנט. כל מילה באינטרנט היא לא נכון.

אני אוהב להאזין לדרשות בכנסייה. אני צריך לבחון את דבריו של המטיפים.מטיפים טובים יכולים לתת מידע שגוי ולכן אנחנו צריכים לבחון את דבריהם. אנחנו צריכים להיות זהירים.

יש מורי שקר בעולם. הם לא מלמדים את התנ"ך. הם משתמשים בתנ"ך לכסף. הם מתעשרים בגלל שאנשים לא לבדוק את דבריהם. אנחנו צריכים לבחון את דברי מורים השקר.

אני קורא את התנ"ך אז אני מבין את התנ"ך. אני מבין את הוראת התנ"ך טובה ואם מישהו מלמד רע. ואז אבין מה התנ"ך אומר. אין לי נוצרים רבים יסוד התנ"ך. אני מתפלל לנוצרים האלה. אם יש לי נוצרי יסוד מקרא טוב אז אני מתפלל עבורם. אני מתפלל שיהיה להם יכולת הבחנה.מעשי השליחים 17:11

 אנשי ברואה היו רחבי אופקים יותר מאנשי תסלוניקי והקשיבו לבשורה בשמחה. יום-יום הם למדו בעצמם את כתבי-הקודש, כדי לראות אם דבריהם של פולוס וסילא הם דברי אמת.

No comments:

Post a Comment