Translate

Saturday, July 27, 2013

שונא את המילה הזאת?

הבודהיסטי יגיד את זה. הם מאמינים שזה חטא. כל דבר שמעכב את ההתקדמות של האנושות. אנשים אחראים על החטא שלהם.

התנ"ך מלמד את זה. כל מחשבה או מעשה בניגוד לרצונו של אלוהים. בני אדם מתים מבחינה רוחנית בחטא.אגרת פולוס השליח אל-הרומיים 3:10

  כפי שכתוב בתהילים

"אין עושה טוב, אין גם אחד." אין אף צדיק!


אגרת פולוס השליח אל-הרומיים 3:23

 כי כל בני-האדם חטאו, וכולם חסרי כבוד אלוהים.

 

 

אגרת פולוס השליח אל-הרומיים 5:12

 כאשר האדם הראשון הפר את הציווי של ה', פגע חטאו בכל המין האנושי – חטאו זרע מוות בכל העולם ובני-האדם מתו, כי כולם חטאו. 

 

 

אגרת פולוס השליח אל-האפסים 2:1

 פעם הייתם מתים באופן רוחני; הייתם תחת קללת האל בגלל מעשיכם הרעים. 

 

 התנ"ך מלמד את ישועת העולם כולו. זוהי דרך מאמצי המשיח בלבד.

 

 

אגרת פולוס אל-טיטוס 3:5

 הוא הושיע אותנו, לא בגלל המעשים הצדיקים שעשינו, אלא מתוך רחמיו. הוא רחץ אותנו מחטאינו, ונתן לנו לידה חדשה וחיים חדשים באמצעות רוח הקודש. 

 

 

אגרת פולוס השליח אל-האפסים 2:8-10

 נושעתם בזכות חסדו וטוב-לבו, על-ידי אמונתכם במשיח. כל זאת אינה שלכם; זוהי מתנתו של אלוהים, ואין היא תלויה בשום מעשה שעשיתם. איננו יכולים להתפאר בישועה זאת, שכן איש מאיתנו לא הרוויח אותה! אלוהים נתן לנו את הישועה הזאת במתנה. 10 אלוהים עצמו עשה אותנו כפי שאנחנו עכשיו; הוא בחר בנו בישוע המשיח כדי שנעשה מעשים טובים, לפי תוכניתו מקדם.

No comments:

Post a Comment