Translate

Friday, July 26, 2013

Magsalita ang puso

Linlangin ang puso ng tao. Magkaroon ng galit sa puso. . Gustung-gusto namin upang mapoot. Organ na ito ay maaaring kamuhian ang mga Salita ng Diyos. Kung ang isang tao ay ayaw sa katotohanan pagkatapos sila ay magkakaroon karahasan tungo kay Jesus.

Suriin ang ako ng mundo. Sundin ang mga tao ng Diyos, mayroon ang bunga ng espiritu. Ay nagbibigay sa mga tao ng Diyos ang mga dakilang mga regalo. Kung tanggihan ang mga tao ng Diyos. Pagkatapos tanggihan ang regalo.

Kung nais ng taong pagpapala pagkatapos ay kailangan sundin nila si Jesus. Kung gusto ng tao karahasan sa gitna pagkatapos tanggihan sila ni Jesus.Kawikaan 10:6

 Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapala't kabutihan,
ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan.

No comments:

Post a Comment