Translate

Wednesday, July 17, 2013

Ang Pag-ibig ng Relasyon

Kung mahilig ka sa isang tao, pagkatapos ikaw ay gumawa ng kahit ano. Kung may isang bagay displeases iyong kasintahan, hindi mo magagawa ito.

Pag-ibig ay sumunod sa mga patakaran ng pag-ibig. Ang mga lalaki ay gumawa ng mga bagay para sa kanilang mga kababaihan, sila Nice damit.

Kahit na galit sila maganda damit. Ang mga lalaki ay magdala ng apat na oras upang makatulong sa kanilang mga kababaihan.

Ang parehong prinsipyo ay sa aking buhay. Gustung-gusto ko si Jesus. Kung may isang bagay pleases Jesus, pagkatapos ay kong gawin ito.

Ang Salita ni Jesus ay makikita sa Bibliya. Nauunawaan ko ang buhay ng mga Kristiyano dahil sa ang Bibliya at Banal na Espiritu.Ako basahin ang Biblia araw-araw, ako basahin ang Bibliya gabi-gabi. Pagkatapos ilapat ko ang mga salita ni Jesus sa aking puso at ang aking buhay. Ako ay hindi perpekto, ngunit araw-araw Diyos pataasin ang aking character.Juan 14:21

  Ang nagtataglay ng aking mga utos at tumutupad nito ay siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Siya ay iibigin ko at ipahahayag ko sa kaniya ang aking sarili.

No comments:

Post a Comment