Translate

Thursday, April 30, 2015

Ang lihim para sa pera at katanyagan

Ang sangkatauhan ay may takot sa opinyon upang magpasya namin sa iba pang mga saloobin ng mga tao. Kung takot namin sangkatauhan pagkatapos namin gawin mangmang gawain. Kailangan namin sa pag-iintindi sa babalang ito.

Kung kami ay may isang takot sa Panginoon at pagkatapos ay gagawin namin ang tamang gawain. Ang Diyos ay ang dakilang Hukom at kailangan namin upang isumite sa Diyos.

Ang sangkatauhan ay ang galit laban sa Panginoon. Kung ang isang tao ay sumusunod na ideya ng tao at pagkatapos ay ang taong iyon ay ang galit laban sa Panginoon. Walang buhay sa gumawa ating mga kasalanan. Diyos ng mga hukom ng lahat ng ating mga kasalanan.

Kung magkaroon ng isang malusog takot sa Panginoon at pagkatapos ay namin ang karanasan sa buhay.

Kailangan namin na magsisi sa ating mga kasalanan at sundin ang Panginoon. Si Jesus ay namatay sa krus at napagtagumpayan ang kamatayan.

Kailangan nating kamuhian ang ating mga kasalanan at sundin ang mga paraan ng Jesus.Kawikaan 14:27

  Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay,
at ang taong mayroon nito'y malayo sa bitag ng kamatayan.

 

पैसे और प्रसिद्धि के लिए रहस्य

हम अन्य लोगों के विचारों के बारे में फैसला ताकि मानव जाति राय का डर है हम मानव जाति को डर है तो हम मूर्ख गतिविधियों करना होगा। हम इस चेतावनी को ध्यान की जरूरत है।

हम भगवान का डर है तो हम सही गतिविधि करना होगा। ईश्वर महान न्यायाधीश है और हम भगवान के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

मैनकाइंड प्रभु के खिलाफ जुनून जाएगा। एक व्यक्ति आदमी के विचार का अनुसरण करता है तो उस व्यक्ति को प्रभु के खिलाफ जुनून जाएगा। हमारे पापों को करने में कोई जीवन नहीं है भगवान न्यायाधीशों हमारे पापों के सभी।

प्रभु की एक स्वस्थ डर है तो हम जीवन का अनुभव होगा।

हम अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए की जरूरत है और प्रभु का पालन करें। यीशु क्रूस और विजय प्राप्त की मृत्यु हो जाने पर मृत्यु हो गई।

हम अपने पापों से नफरत है और यीशु के मार्ग का अनुसरण करने की आवश्यकता हैनीतिवचन 14:27

 यहोवा का भय जीवन स्रोत होता है, वह व्यक्ति को मौत के फंदे से बचाता है।

הסוד לכסף ותהילה

יש לי האנושות פחד של דעות כדי שנחליט על מחשבות אנשים אחרות. אם אנו חוששים האנושות אז אנחנו נעשה את הפעילויות מטופשות. אנחנו צריכים לשים לב לאזהרה זו.

אם יש לנו פחד מאלוהים אז אנחנו נעשה את הפעילות הנכונה. אלוהים הוא השופט מצוין ואנחנו צריכים להגיש לאלוהים.

האנושות זעם נגד ה '. אם אדם כדלקמן רעיון של אדם אז אדם שזעם נגד ה '. אין חיים בביצוע חטאינו. שופטי אלוהים את כל חטאינו.

אם יש לי פחד בריא של ה 'ואז תוכל לחוות את החיים.

אנחנו צריכים לחזור בתשובת מחטאינו ולעקוב אחרי ה '. ישו מת על הצלב והמוות כבש.

אנחנו צריכים לשנוא את חטאינו וללכת בדרכו של ישומשלי 14:27


 יִרְאַ֣ת יְ֭הוָה מְקֹ֣ור חַיִּ֑ים לָ֝ס֗וּר מִמֹּ֥קְשֵׁי מָֽוֶת

El secreto para el dinero y la fama

La humanidad tiene un miedo de opiniones por lo que nos decidimos por otras personas thoughts.If tememos la humanidad entonces haremos actividades insensatas. Tenemos que prestar atención a esta advertencia.

Si tenemos un temor del Señor y luego haremos la actividad correcta. Dios es el gran juez y tenemos que someternos a Dios.

La humanidad rabia contra el Señor. Si una persona sigue la idea del hombre, entonces esa persona se ira contra el Señor. No hay vida en la comisión de nuestros pecados. Dios juzga a todos de nuestros pecados.

Si tener un sano temor del Señor entonces vamos a experimentar la vida.

Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y seguimos al Señor. Jesús murió en la cruz y la muerte conquistado.

Tenemos que odiar a nuestros pecados y seguir el camino de Jesús.Proverbios 14:27

 El temor del Señor es fuente de vida,
    y aleja al hombre de las redes de la muerte.

对金钱和名利的秘密

人类一种恐惧意见,所以我们决定thoughts.If我们害怕人类,然后我们会做愚蠢的活动的其他我们需要注意这个警告。

如果我们有一个敬畏耶和华,我们会做正确的活动上帝是伟大的法官,我们需要上帝

人类将怒斥主。如果一个人遵循男人的想法那么这个人怒斥主。犯下的罪就没有生命上帝审判我们所有的罪。

如果有主健康担心那么我们会体验生活

我们需要我们的罪悔改,跟随主耶稣死在十字架上战胜了死亡

我们要我们的罪,并按照耶稣的方式箴言 14:27

 敬畏耶和华是生命的泉源,
    可以使人避开死亡的陷阱。

سر من أجل المال والشهرة

البشر لديهم خوف من الآراء حتى نقرر على الآخرين thoughts.If نخشى البشرية ثم سنفعل الأنشطة الحمقاء. نحن بحاجة إلى الالتفات إلى هذا التحذير.

إذا كان لدينا الخوف من الرب ثم سنفعل النشاط الصحيح. الله هو الديان العظيم، ونحن بحاجة إلى أن تقدم إلى الله.

سوف البشرية الغضب ضد الرب. إذا كان الشخص يتبع فكرة الرجل ثم هذا الشخص الغضب ضد الرب. لا توجد حياة في ارتكاب خطايانا. الله القضاة عن خطايانا.

اذا كانت لديك مخاوف صحية من الرب ثم سنقوم تجربة الحياة.

نحن بحاجة إلى التوبة من الذنوب واتباع الرب. مات يسوع على الصليب وانتصر على الموت.

نحن بحاجة إلى أكره خطايانا واتبع طريق يسوعﺃﻣﺜﺎﻝ 14:27


 تَقْوَى الرَّبِّ يَنْبُوعُ حَيَاةٍ لِتَفَادِي أَشْرَاكِ الْمَوْتِ

The secret for money and fame

Mankind have a fear of opinions so we decide on other people thoughts.If we fear mankind then we will do foolish activities. We need to heed to this warning.
If we have a fear of the Lord then we will do the correct activity. God is the great Judge and we need to submit to God.
Mankind will rage against the Lord. If a person follows man's idea then that person will rage against the Lord. There is no life in committing our sins. God judges all of our sins.
If  have a healthy fear of the Lord then we will experience life.
We need to repent from our sins and follow the Lord. Jesus died on the cross and conquered death.
We need to hate our sins and follow the way of Jesus.


Proverbs 14:27

 The fear of the Lord is a fountain of life,
    turning a person from the snares of death.

Wednesday, April 29, 2015

Ang mabuting gawa

Ang dalawang anghel ay nagpunta sa Sodoma, kaya na ang mga matuwid na tao ay nag-save. Pupuksain ng Diyos ang mga lungsod ng Sodoma. Subalit ang Diyos ay hindi magdadala ng paghatol sa mga matuwid sa Sodoma.

Nais pamangkin ni Abraham na protektahan ang mga anghel. Inanyayahan niya ang mga anghel sa kanyang bahay.

Ito ay mabuti upang magabayan ng Panginoon. Ang isang tao ay hindi alam ang hinaharap ngunit ang Diyos ay magdadala sa kaalaman ng kanyang kalooban.

Hindi hahatulan ng Diyos ang mga matuwid kasama ng masasama. Kidnapping ay magiging bago ang galit ni Jesus.

Ang matuwid na tao ay nag-save na mula sa bayan ng Sodoma.Genesis 19: 1-3

    1 Nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel, nakaupo si Lot sa may pintuan ng lunsod. Pagkakita sa kanila'y tumayo si Lot at sinalubong sila. Nagpatirapa siya sa harapan ng mga anghel. 2 "Mga ginoo," wika niya, "inaanyayahan ko po kayo sa amin. Doon na kayo maghugas ng paa at magpalipas ng gabi. Bukas na ng umaga kayo magpatuloy ng paglalakbay."

               Ngunit sumagot sila, "Huwag na, dito na lang kami sa lansangan magpapalipas ng gabi."
               3 Ngunit pinilit niya ang mga ito kaya sumama na rin sila sa kanya. Nagluto si Lot ng tinapay na walang pampaalsa, naghanda ng masarap na hapunan at kumain sila.

अच्छा काम

धर्म के लोगों को बचा लिया जाएगा तो यह है कि वे दो दूत सदोम के पास गया। भगवान सदोम के शहर नष्ट कर दिया। लेकिन भगवान सदोम के धर्मी पर निर्णय नहीं लाएगा।

इब्राहीम के भतीजे स्वर्गदूतों की रक्षा करना चाहता था। वह अपने घर के लिए स्वर्गदूतों को आमंत्रित किया।

यह प्रभु द्वारा निर्देशित किया जाना अच्छा है। एक व्यक्ति को भविष्य में पता नहीं है, लेकिन भगवान उसकी इच्छा का ज्ञान लाएगा।

भगवान दुष्ट के साथ धर्मी न्याय नहीं होगा। अपहरण यीशु के प्रकोप से पहले हो जाएगा।

धर्म के लोगों को सदोम के शहर से बच जाएगीउत्पत्ति 19:1-3

  उनमें से दो स्वर्गदूत साँझ को सदोम नगर में आए। लूत नगर के द्वार पर बैठा था और उसने स्वर्गदूतों को देखा। लूत ने सोचा कि वे लोग नगर के बीच से यात्रा कर रहे हैं। लूत उठा और स्वर्गदूतों के पास गया तथा जमीन तक सामने झुका। लूत ने कहा, “आप सब महोदय, कृप्या मेरे घर चलें और मैं आप लोगों की सेवा करूँगा। वहाँ आप लोग अपने पैर धो सकते हैं और रात को ठहर सकते हैं। तब कल आप लोग अपनी यात्रा आरम्भ कर सकते हैं।”

स्वर्गदूतों ने उत्तर दिया, “नहीं, हम लोग रात को मैदान [a] में ठहरेंगे।”
किन्तु लूत अपने घर चलने के लिए बार—बार कहता रहा। इस तरह स्वर्गदूत लूत के घर जाने के लिए तैयार हो गए। जब वे घर पहुँचे तो लूत उनके पीने के लिए कुछ लाया। लूत ने उनके लिए रोटियाँ बनाईं। लूत का पकाया भोजन स्वर्गदूतों ने खाया।

מעשה הטוב

שני המלאכים הלכו לסדום, כדי שהאנשים הצדיקים יינצלו. אלוהים החריב את העיר סדום. אבל אלוהים לא יביא שיפוט על הצדיקים סדום.

אחיינו של אברהם רצה להגן על המלאכים. הוא הזמין את המלאכים לביתו.

זה טוב להיות מונחה על ידי ה '.אדם לא יודע את העתיד, אבל אלוהים יביא את הידע של רצונו.

אלוהים לא לשפוט את הצדיק עם הרשע.Raptor יהיה לפני זעמו של ישו.

הצדיקים יהיו פסלו מהעיר סדום

 

בראשית 19:1-3

 וַ֠יָּבֹאוּ שְׁנֵ֨י הַמַּלְאָכִ֤ים סְדֹ֙מָה֙ בָּעֶ֔רֶב וְלֹ֖וט יֹשֵׁ֣ב בְּשַֽׁעַר־סְדֹ֑ם וַיַּרְא־לֹוט֙ וַיָּ֣קָם לִקְרָאתָ֔ם וַיִּשְׁתַּ֥חוּ אַפַּ֖יִם אָֽרְצָה׃

וַיֹּ֜אמֶר הִנֶּ֣ה נָּא־אֲדֹנַ֗י ס֣וּרוּ נָ֠א אֶל־בֵּ֨ית עַבְדְּכֶ֤ם וְלִ֙ינוּ֙ וְרַחֲצ֣וּ רַגְלֵיכֶ֔ם וְהִשְׁכַּמְתֶּ֖ם וַהֲלַכְתֶּ֣ם לְדַרְכְּכֶ֑ם וַיֹּאמְר֣וּ לֹּ֔א כִּ֥י בָרְחֹ֖וב נָלִֽין׃
וַיִּפְצַר־בָּ֣ם מְאֹ֔ד וַיָּסֻ֣רוּ אֵלָ֔יו וַיָּבֹ֖אוּ אֶל־בֵּיתֹ֑ו וַיַּ֤עַשׂ לָהֶם֙ מִשְׁתֶּ֔ה וּמַצֹּ֥ות אָפָ֖ה וַיֹּאכֵֽלוּ

 

La buena acción

Los dos ángeles fueron a Sodoma, de modo que las personas justas se salvarían. Dios destruyó la ciudad de Sodoma. Pero Dios no traerá juicio sobre los justos de Sodoma.

El sobrino de Abraham quería proteger a los ángeles. Invitó a los ángeles a su casa.

Es bueno ser guiado por el Señor. Una persona que no sabe el futuro, pero Dios traerá el conocimiento de su voluntad.

Dios no juzgará al justo con el impío. El raptor será antes de la ira de Jesús.

Las personas justas se abstuvieron de la ciudad de Sodoma.Génesis 19:1-3

 Caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlos, se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Les dijo:

—Por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Allí podrán lavarse los pies, y mañana al amanecer seguirán su camino.
—No, gracias —respondieron ellos—. Pasaremos la noche en la plaza.
Pero tanto les insistió Lot que fueron con él y entraron en su casa. Allí Lot les preparó una buena comida y coció panes sin levadura, y ellos comieron.

好事

两个天使来到所多玛,让义人将被保存神毁灭所多玛城但上帝不会对正义所多玛带来审判

亚伯拉罕的侄子想保护天使他邀请天使到他家

这是好事,被主引导一个人不知道未来,但上帝会带来他的意志知识

上帝不会审判义邪恶猛禽将是耶稣的愤怒了。

人会所多玛城要求撤换创世记 19:1-3

  那两个天使在黄昏的时候来到所多玛,罗得正坐在城门口,看见他们,便起来迎接,俯伏在地上说: “我主啊,请到仆人家洗洗脚,住一夜,明天早上再继续赶路吧!”他们说:“不,我们要在街上过夜。” 罗得执意邀请他们,他们便答应到他家里作客。罗得设宴款待他们,烤无酵饼给他们吃。

عمل الخير

ذهب الملكين إلى سدوم، بحيث الصالحين سيتم حفظها. دمر الله مدينة سدوم. ولكن الله لن تجلب الحكم على الصالحين سدوم.

أراد ابن أخ إبراهيم لحماية الملائكة. ودعا الملائكة إلى منزله.

انه لامر جيد أن تسترشد الرب. شخص لا يعرف المستقبل ولكن الله سيجلب معرفة إرادته.

الله لن نحكم على البار مع الأثيم. سوف رابتور يكون أمام غضب يسوع.

سيتم تنحى الصالحين من مدينة سدومﺗﻜﻮﻳﻦ 19:1-3

 وَأَقْبَلَ الْمَلاَكَانِ عَلَى سَدُومَ عِنْدَ الْمَسَاءِ. وَكَانَ لُوطٌ جَالِساً عِنْدَ بَابِ سَدُومَ، فَمَا إِنْ رَآهُمَا حَتَّى نَهَضَ لاسْتِقْبَالِهِمَا، وَسَجَدَ بِوَجْهِهِ إِلَى الأَرْضِ، وَقَالَ: «يَا سَيِّدَيَّ، انْزِلاَ فِي بَيْتِ عَبْدِكُمَا لِتَقْضِيَا لَيْلَتَكُمَا، وَاغْسِلاَ أَرْجُلَكُمَا، وَفِي الصَّبَاحِ الْبَاكِرِ تَمْضِيَانِ فِي طَرِيقِكُمَا». لَكِنَّهُمَا قَالاَ: «لاَ، بَلْ نَمْكُثُ اللَّيْلَةَ فِي السَّاحَةِ». فَأَصَرَّ عَلَيْهِمَا جِدّاً حَتَّى قَبِلاَ الذَّهَابَ مَعَهُ وَالنُّزُولَ فِي بَيْتِهِ. فَأَعَدَّ لَهُمَا مَأْدُبَةً وَخَبَزَ فَطِيراً فَأَكَلاَ

The good deed

The two angels went to Sodom, so that the righteous people would be saved. God destroyed the city of Sodom. But God will not bring judgement on the righteous of Sodom.
Abraham's nephew wanted to protect the angels. He invited the angels to his house.
It is good to be guided by the Lord. A person don't know the future but God will bring the knowledge of his will.
God will not judge the righteous with the wicked. The raptor will be before the wrath of Jesus.
The righteous people will be recused from the city of Sodom.

 

Genesis 19:1-3

 The two angels arrived at Sodom in the evening, and Lot was sitting in the gateway of the city. When he saw them, he got up to meet them and bowed down with his face to the ground. “My lords,” he said, “please turn aside to your servant’s house. You can wash your feet and spend the night and then go on your way early in the morning.”

“No,” they answered, “we will spend the night in the square.”
But he insisted so strongly that they did go with him and entered his house. He prepared a meal for them, baking bread without yeast, and they ate.

Monday, April 27, 2015

Ang mga bata ay magiging ligtas

Maraming mga magulang ay nais ng seguridad para sa kanilang mga anak. Ang mga magulang ay mag-alala tungkol sa hinaharap ng kanilang mga anak.

Ang mundo ay pangako ng pera na ay magdadala sa seguridad ngunit ang pera ay hindi magpakailanman. Kalusugan ay maaaring mawala.

Ang Panginoon ay magdadala hanggan seguridad. Pangangailangan upang magtiwala sa Jesus isang tao.

Kapag sumusunod ang isang magulang sa Panginoon pagkatapos ng kanilang mga anak na maunawaan ang Panginoon. Ang Panginoon ay tapat.

Kung ang magulang ay nabubuhay para kay Hesus at pagkatapos ay ang mga bata ay gusto Jesus.

Mahal ni Jesus ang mga tao higit sa sinuman.Kawikaan 14:26

  Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan,
may hatid na katatagan sa buong sambahayan.

 

बच्चों को सुरक्षित हो जाएगा

कई माता पिता अपने बच्चों के लिए सुरक्षा चाहता है। माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता मत करो।

पैसा है कि वादा करता हूँ इस दुनिया में सुरक्षा लाएगा लेकिन पैसे हमेशा के लिए नहीं है स्वास्थ्य गायब हो सकते हैं

प्रभु हमेशा के लिए सुरक्षा लाएगा। एक व्यक्ति यीशु में विश्वास करने की जरूरत है।

एक माता पिता प्रभु का अनुसरण करता है तो उनके बच्चों को प्रभु को समझ सकेंगे। प्रभु वफादार है।

माता-पिता यीशु के लिए रहता है, तो बच्चों को यीशु चाहते हैं जाएगा।

यीशु ने किसी से भी अधिक लोगों को प्यार करता है।नीतिवचन 14:26


 ऐसा मनुष्य जो यहोवा से डरता है, उसके पास एक संरक्षित गढ़ी होती है। और वहीं उसके बच्चों को शरण मिलती है।

הילדים יהיו בטוחים

הורים רבים רוצה ביטחון לילדים שלהם.ההורים לדאוג לעתיד של הילדים שלהם.

עולם זה מבטיח כסף שיביא לביטחון, אבל כסף הוא לא לנצח. בריאות יכולה להיעלם.

הלורד יביא לנצח ביטחון.אדם צריך לבטוח בישו.

כאשר הורה כדלקמן הלורד אז ילדיהם יבינו את אלוהים. ה 'נאמן.

אם ההורה חי לישו ואז הילדים ירצו ישו.

ישו אוהב את האנשים יותר מכל אחדמשלי 14:26


 בְּיִרְאַ֣ת יְ֭הוָה מִבְטַח־עֹ֑ז וּ֝לְבָנָ֗יו יִהְיֶ֥ה מַחְסֶֽה

Los niños estarán seguros

Muchos padres quiere la seguridad de sus hijos. Los padres se preocupan por el futuro de sus hijos.

Este mundo va a prometer que el dinero traerá seguridad, pero el dinero no es para siempre. Salud puede desaparecer.

El Señor traerá siempre la seguridad. Una persona tiene que confiar en Jesús.

Cuando un padre sigue al Señor y luego sus hijos van a entender el Señor. El Señor es fiel.

Si el padre vive para Jesús entonces los niños querrán Jesús.

Jesús ama a las personas más que a nadie.Proverbios 14:26

 El temor del Señor es un baluarte seguro
    que sirve de refugio a los hijos.

孩子们会很安全

许多家长希望安全为他们的孩子家长担心自己孩子的未来

这个世界会答应这笔钱带来安全,但钱不是永远。健康可以消失

主会带来永远的安全性。一个人需要耶稣信任

父母跟随那么他们的孩子会明白主上帝是信实的

如果父母耶稣那么孩子将要耶稣

耶稣爱的人比任何人箴言 14:26

 敬畏耶和华的信心坚定,
    他的子孙也有庇护所。

فإن الأطفال تكون آمنة

كثير من الآباء يريد الأمن لأطفالهم. الآباء يشعرون بالقلق حول مستقبل أبنائهم.

وهذا العالم سوف نعد بأن المال يجلب الأمن ولكن المال ليس إلى الأبد. الصحة يمكن أن تختفي.

الرب إلى الأبد جلب الأمن. شخص يحتاج إلى الثقة في يسوع.

عندما يتبع أحد الوالدين الرب ثم سوف أبنائهم فهم الرب. الرب هو أمير المؤمنين.

لو عاش الوالد ليسوع ثم فإن الأطفال يريدون يسوع.

يسوع يحبك الناس أكثر من أي شخص آخر.ﺃﻣﺜﺎﻝ 14:26

 فِي تَقْوَى الرَّبِّ ثِقَةٌ شَدِيدَةٌ؛ فِيهَا يَجِدُ أَبْنَاؤُهُ مَلاَذاً

The children will be safe

Many parents wants security for their children. The parents worry about their children's future.
This world will promise that money will bring security but money is not forever. Health can disappear.
The Lord will bring forever security. A person needs to trust in Jesus.
When a parent follows the Lord then their children will understand the Lord. The Lord is faithful.
If the parent lives for Jesus then the children will want Jesus.
Jesus loves people more than anyone.

Proverbs 14:26

 Whoever fears the Lord has a secure fortress,
    and for their children it will be a refuge.

Thursday, April 23, 2015

ang pulong

Mga Tao dapat makipag-usap sa Diyos at pagsuko kanilang mga puso sa Panginoon. Nais ni Abraham ang tao na huwag mapahamak. Hindi ko gusto ang mga tao upang mamatay sa impiyerno.

Kapag ang isang tao prays sa Panginoon, ang taong iyon ay dapat na kumonekta sa kalooban ng Panginoon. Diyos ay parusahan ang ating mga kasalanan ngunit kung ang isang tao repents. Pagkatapos ay ang taong iyon ay napatawad.

Abraham ay mabait sa mga tao ng Sodom. Ang Panginoon nakakarinig atin panalangin at ang aming mga panalangin ay epektibo.

Sodom kinakailangan ng ilang mga tao na nagsisi mula sa kanilang mga kasalanan. Hindi masusunod ang Diyos ating mga kasalanan.Genesis18:26-33

 26At sinabi ng Panginoon, Kung makasumpong ako sa Sodoma ng limang pung banal sa loob ng bayan, patatawarin ko ang buong dakong yaon, alangalang sa kanila.
27At sumagot si Abraham, at nagsabi, Narito, ngayo'y nangahas akong magsalita sa Panginoon, akong alabok at abo lamang:
28Kung sakaling magkukulang ng lima sa limang pung banal: lilipulin mo ba, dahil sa limang kulang, ang buong bayan? At sinabi niya, Hindi ko lilipulin kung makasumpong ako roon ng apat na pu't lima.
29At siya'y muling nagsalita pa sa kaniya, at nagsabi, Marahil ay may masusumpungang apat na pu. At sinabi niya, Hindi ko gagawin, alangalang sa apat na pu.
30At sinabi niya, Oh huwag magalit ang Panginoon, at ako'y magsasalita: kung sakaling may masusumpungan doong tatlong pu. At sinabi niya, Hindi ko gagawin kung makakasumpong ako roon ng tatlong pu.
31At kaniyang sinabi, Narito ngayon, ako'y nangahas na magsalita sa Panginoon: kung sakaling may masusumpungan doong dalawang pu. At sinabi niya, Hindi ko lilipulin, alangalang sa dalawang pu.
32At sinabi niya, Oh huwag magalit ang Panginoon at magsasalita na lamang akong minsan: kung sakaling may masusumpungan doong sangpu: at sinabi niya, Hindi ko lilipulin, alangalang sa sangpu.
33At ang Panginoon ay nagpatuloy, pagkatapos na makipagusap kay Abraham: at si Abraham ay nagbalik sa kaniyang dako.

बैठक

लोग भगवान से बात करते हैं और भगवान के लिए उनके दिल को आत्मसमर्पण करना चाहिए। इब्राहीम नाश करने के लिए लोगों को नहीं चाहता था। मैं लोगों को नरक में नाश नहीं करना चाहती

एक व्यक्ति प्रभु से प्रार्थना करती है, जब उस व्यक्ति को प्रभु की इच्छा से कनेक्ट करना चाहिए। एक व्यक्ति पश्चाताप अगर भगवान हमारे पापों सज़ा लेकिन जाएगा। तो उस व्यक्ति को माफ कर दिया जाएगा

इब्राहीम सदोम के लोगों के लिए अच्छा था प्रभु हमारा प्रार्थना सुनता है और हमारी प्रार्थना प्रभावी हैं।

सदोम अपने पापों से पछतावा है कि कुछ लोगों की जरूरत है। भगवान हमारे पापों का सम्मान नहीं कर सकते हैं।उत्पत्ति 18:26-33

 

26 तब यहोवा ने कहा, “यदि मुझे सदोम नगर में पचास अच्छे लोग मिले तो मैं पूरे नगर को बचा लूँगा।”
27 तब इब्राहीम ने कहा, “हे यहोवा, तेरी तुलना में, मैं केवल धूलि और राख हूँ। लेकिन तू मुझको फिर थोड़ा कष्ट देने का अवसर दे और मुझे यह पूछने दे कि 28 यदि पाँच अच्छे लोग कम हों तो क्या होगा? यदि नगर में पैंतालीस ही अच्छे लोग हों तो क्या होगा। क्या तू केवल पाँच लोगों के लिए पूरा नगर नष्ट करेगा?”
तब यहोवा ने कहा, “यदि मुझे वहाँ पैंतालीस अच्छे लोग मिले तो मैं नगर को नष्ट नहीं करूँगा।”
29 इब्राहीम ने फिर यहोवा से कहा, “यदि तुझे वहाँ केवल चालीस अच्छे ओग मिले तो क्या तू नगर को नष्ट कर देगा?”
यहोवा ने कहा, “यदि मुझे चालीस अच्छे लोग वहाँ मिले तो मैं नगर को नष्ट नहीं करूँगा।”
30 तब इब्राहीम ने कहा, “हे यहोवा कृपा करके मुझ पर नाराज़ न हो। मुझे यह पूछने दे कि यदि नगर में केवल तीस अच्छे लोग हो तो क्या तू नगर को नष्ट करेगा?”
यहोवा ने कहा, “यदि मुझे तीस अच्छे लोग वहाँ मिले तो मैं नगर को नष्ट नहीं करूँगा।”
31 तब इब्राहीम ने कहा, “हे यहोवा, क्या मैं तुझे फिर कष्ट दूँ और पूछ लूँ कि यदि बीस ही अच्छे लोग वहाँ हुए तो?”
यहोवा ने उत्तर दिया, “अगर मुझे बीस अच्छे लोग मिले तो मैं नगर को नष्ट नहीं करूँगा।”
32 तब इब्राहीम ने कहा, “हे यहोवा तू मुझसे नाराज़ न हो मुझे अन्तिम बार कष्ट देने का मौका दे। यदि तुझे वहाँ दस अच्छे लोग मिले तो तू क्या करेगा?”
यहोवा ने कहा, “यदि मुझे नगर में दस अच्छे लोग मिले तो भी मैं नगर को नष्ट नहीं करूँगा।”
33 यहोवा ने इब्राहीम से बोलना बन्द कर दिया, इसलिए यहोवा चला गया और इब्राहीम अपने घर लौट आया।

הפגישה

אנשים צריכים לדבר עם אלוהים ולהיכנע לבם לה '. אברהם רצה אנשים שלא יאבד. אני לא רוצה שאנשים ימותו בגיהינום.

כאשר אדם מתפלל לאלוהים, האדם שצריך להתחבר לרצונו של אלוהים. אלוהים יעניש את החטאים שלנו, אבל אם אדם חוזר בתשובה. אז האדם שייסלח.

אברהם היה נחמד לאנשי סדום.הלורד שומע תפילותינו ותפילותינו הן אפקטיביות.

סדום צריך קצת אנשים שחזרו בתשובה מחטאיהם. אלוהים לא יכול לכבד את חטאינובראשית 18:26-33


 וַיֹּ֣אמֶר יְהוָ֔ה אִם־אֶמְצָ֥א בִסְדֹ֛ם חֲמִשִּׁ֥ים צַדִּיקִ֖ם בְּתֹ֣וךְ הָעִ֑יר וְנָשָׂ֥אתִי לְכָל־הַמָּקֹ֖ום בַּעֲבוּרָֽם׃
27 וַיַּ֥עַן אַבְרָהָ֖ם וַיֹּאמַ֑ר הִנֵּה־נָ֤א הֹואַ֙לְתִּי֙ לְדַבֵּ֣ר אֶל־אֲדֹנָ֔י וְאָנֹכִ֖י עָפָ֥ר וָאֵֽפֶר׃
28 א֠וּלַי יַחְסְר֞וּן חֲמִשִּׁ֤ים הַצַּדִּיקִם֙ חֲמִשָּׁ֔ה הֲתַשְׁחִ֥ית בַּחֲמִשָּׁ֖ה אֶת־כָּל־הָעִ֑יר וַיֹּ֙אמֶר֙ לֹ֣א אַשְׁחִ֔ית אִם־אֶמְצָ֣א שָׁ֔ם אַרְבָּעִ֖ים וַחֲמִשָּֽׁה׃
29 וַיֹּ֨סֶף עֹ֜וד לְדַבֵּ֤ר אֵלָיו֙ וַיֹּאמַ֔ר אוּלַ֛י יִמָּצְא֥וּן שָׁ֖ם אַרְבָּעִ֑ים וַיֹּ֙אמֶר֙ לֹ֣א אֶֽעֱשֶׂ֔ה בַּעֲב֖וּר הָאַרְבָּעִֽים׃
30 וַ֠יֹּאמֶר אַל־נָ֞א יִ֤חַר לַֽאדֹנָי֙ וַאֲדַבֵּ֔רָה אוּלַ֛י יִמָּצְא֥וּן שָׁ֖ם שְׁלֹשִׁ֑ים וַיֹּ֙אמֶר֙ לֹ֣א אֶֽעֱשֶׂ֔ה אִם־אֶמְצָ֥א שָׁ֖ם שְׁלֹשִֽׁים׃
31 וַיֹּ֗אמֶר הִנֵּֽה־נָ֤א הֹואַ֙לְתִּי֙ לְדַבֵּ֣ר אֶל־אֲדֹנָ֔י אוּלַ֛י יִמָּצְא֥וּן שָׁ֖ם עֶשְׂרִ֑ים וַיֹּ֙אמֶר֙ לֹ֣א אַשְׁחִ֔ית בַּעֲב֖וּר הָֽעֶשְׂרִֽים׃
32 וַ֠יֹּאמֶר אַל־נָ֞א יִ֤חַר לַֽאדֹנָי֙ וַאֲדַבְּרָ֣ה אַךְ־הַפַּ֔עַם אוּלַ֛י יִמָּצְא֥וּן שָׁ֖ם עֲשָׂרָ֑ה וַיֹּ֙אמֶר֙ לֹ֣א אַשְׁחִ֔ית בַּעֲב֖וּר הָעֲשָׂרָֽה׃
33 וַיֵּ֣לֶךְ יְהוָ֔ה כַּאֲשֶׁ֣ר כִּלָּ֔ה לְדַבֵּ֖ר אֶל־אַבְרָהָ֑ם וְאַבְרָהָ֖ם שָׁ֥ב לִמְקֹמֹֽו

la reunión

Las personas deben hablar con Dios y rendir su corazón al Señor. Abraham quería que la gente no perecer. Yo no quiero que la gente perecen en el infierno.

Cuando una persona ora al Señor, esa persona debe conectarse a la voluntad del Señor. Dios castigará a nuestros pecados, pero si una persona se arrepiente. Entonces esa persona se le perdonará.

Abraham era agradable para la gente de Sodoma. El Señor escucha las nuestras oraciones y nuestras oraciones son eficaces.

Sodoma necesitaba algunas personas que se arrepintieron de sus pecados. Dios no puede honrar a nuestros pecados.Génesis 18:26-33

 

26 El Señorle respondió:
—Si encuentro cincuenta justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad.
27 Abraham le dijo:
—Reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a mi Señor, yo, que apenas soy polvo y ceniza. 28 Pero tal vez falten cinco justos para completar los cincuenta. ¿Destruirás a toda la ciudad si faltan esos cinco?
—Si encuentro cuarenta y cinco justos no la destruiré —contestó el Señor.
29 Pero Abraham insistió:
—Tal vez se encuentren sólo cuarenta.
—Por esos cuarenta justos, no destruiré la ciudad —respondió el Señor.
30 Abraham volvió a insistir:
—No se enoje mi Señor, pero permítame seguir hablando. Tal vez se encuentren sólo treinta.
—No lo haré si encuentro allí a esos treinta —contestó el Señor.
31 Abraham siguió insistiendo:
—Sé que he sido muy atrevido en hablarle así a mi Señor, pero tal vez se encuentren sólo veinte.
—Por esos veinte no la destruiré.
32 Abraham volvió a decir:
—No se enoje mi Señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez se encuentren sólo diez ...
—Aun por esos diez no la destruiré —respondió el Señorpor última vez.
33 Cuando el Señorterminó de hablar con Abraham, se fue de allí, y Abraham regresó a su carpa.

会议

人们应该跟上帝和交出他们心中亚伯拉罕希望人们不要灭亡我不希望人们在地狱灭亡。

当一个人祈祷上帝那个人应该连接到主的旨意上帝会惩罚我们的罪,但如果一个人悔改那么这个人就会被原谅

亚伯拉罕是不错的所多玛听到我们的祈祷和我们的祷告是有效的。

多玛需要一些人,从他们的罪孽忏悔神不能兑现我们的罪创世记 18:26-33

 

26 耶和华回答说:“倘若我在所多玛城中找到五十个义人,我就要因他们的缘故饶恕全城。” 27 亚伯拉罕说:“主啊,虽然我渺小如灰尘,但我还要大胆地求问你, 28 倘若只有四十五个义人,你会因为少了五个义人而毁灭全城吗?”耶和华说:“倘若我在城里找到四十五个义人,我也不会毁灭那城。” 29 亚伯拉罕又说:“倘若在那里找到四十个义人呢?”耶和华说:“为了那四十个人的缘故,我不会毁灭那城。” 30 亚伯拉罕说:“求主不要发怒,容许我再问一次,倘若在那里只找到三十个义人呢?”耶和华说:“倘若在那里只找到三十个,我也不会毁灭那城。” 31 亚伯拉罕说:“我大胆再问一次,倘若在那里只找到二十个义人呢?”耶和华说:“为了那二十个人的缘故,我也不会毁灭那城。” 32 亚伯拉罕又说:“求主不要发怒,让我问最后一次,倘若在那里只找到十个义人呢?”耶和华说:“为了那十个人的缘故,我也不会毁灭那城。” 33 耶和华跟亚伯拉罕说完话便离开了,亚伯拉罕也回家去了。

الاجتماع

يجب أن يتحدث الناس إلى الله والاستسلام قلوبهم للرب. إبراهيم أراد الشعب لا يموت. أنا لا نريد من الناس أن يهلك في الجحيم.

عندما يصلي شخص للرب، يجب أن هذا الشخص الاتصال مشيئة الرب. والله سوف معاقبة خطايانا ولكن إذا تاب توبة. ثم سيتم يغفر ذلك الشخص.

إبراهيم كان لطيفا للشعب سدوم. الرب يسمع صلاة لنا وصلواتنا هي فعالة.

سدوم حاجة بعض الناس أن يتوبوا من ذنوبهم. الله لا يمكن أن تكريم خطايانا.ﺗﻜﻮﻳﻦ 18:26-33


  فَقَالَ الرَّبُّ: «إِنْ وَجَدْتُ فِي سَدُومَ خَمْسِينَ بَارّاً فَإِنَّنِي أَصْفَحُ عَنِ الْمَكَانِ كُلِّهِ مِنْ أَجْلِهِمْ». 27 فَأَجَابَ إِبْرَاهِيمُ: «هَا أَنَا قَدْ أَخَذْتُ فِي مُخَاطَبَةِ الْمَوْلَى، مَعَ أَنَّنِي لَسْتُ سِوَى تُرَابٍ وَرَمَادٍ. 28 مَاذَا لَوْ نَقَصَ الْخَمْسُونَ بَارّاً خَمْسَةً؟ أَفَتُهْلِكُ الْمَدِينَةَ كُلَّهَا مِنْ أَجْلِ الْخَمْسَةِ؟» فَأَجَابَهُ: «إِنْ وَجَدْتُ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ بَارّاً لَا أُهْلِكُهَا». 29 فَخَاطَبَهُ إِبْرَاهِيمُ ثَانِيَةً: «وَمَاذَا لَوْ وُجِدَ هُنَاكَ أَرْبَعُونَ بَارّاً فَقَطْ؟». فَأَجَابَهُ: «لاَ أُهْلِكُهَا مِنْ أَجْلِ الأَرْبَعِينَ». 30 وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «لاَ يَغْضَبِ الْمَوْلَى، بَلْ دَعْنِي أَتَكَلَّمُ. مَاذَا لَوْ وُجِدَ هُنَاكَ ثَلاَثُونَ بَارّاً؟». فَأَجَابَهُ: «لاَ أُهْلِكُهَا إِنْ وَجَدْتُ ثَلاَثِينَ». 31 وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «هَا أَنَا قَدِ اسْتَرْسَلْتُ فِي الْكَلاَمِ أَمَامَ الْمَوْلَى، فَمَاذَا لَوْ وَجَدْتَ هُنَاكَ عِشْرِينَ بَارّاً؟» فَقَالَ: «لاَ أُهْلِكُهَا مِنْ أَجْلِ الْعِشْرِينَ». 32 وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «لاَ يَغْضَبِ الْمَوْلَى، فَأَتَكَلَّمَ مَرَّةً أُخْرَى: مَاذَا لَوْ وُجِدَ هُنَاكَ عَشَرَةٌ؟». فَأَجَابَهُ الرَّبُّ: «لاَ أُهْلِكُهَا مِنْ أَجْلِ الْعَشَرَةِ». 33 وَعِنْدَمَا فَرَغَ الرَّبُّ مِنْ مُحَادَثَةِ إِبْرَاهِيمَ مَضَى، وَرَجَعَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَكَانِهِ

The meeting

People should talk to God and surrender their hearts to the Lord. Abraham wanted the people not to perish. I don't want people to perish in hell.
When a person prays to the Lord, that person should connect to the Lord's will. God will punish our sins but if a person repents. Then that person will be forgiven.
Abraham was nice to the people of Sodom. The Lord hears ours prayers and our prayers are effective.
Sodom needed some people that repented from their sins. God can't honor our sins.

Genesis 18:26-33

 

26 The Lord said, “If I find fifty righteous people in the city of Sodom, I will spare the whole place for their sake.”
27 Then Abraham spoke up again: “Now that I have been so bold as to speak to the Lord, though I am nothing but dust and ashes, 28 what if the number of the righteous is five less than fifty? Will you destroy the whole city for lack of five people?”
“If I find forty-five there,” he said, “I will not destroy it.”
29 Once again he spoke to him, “What if only forty are found there?”
He said, “For the sake of forty, I will not do it.”
30 Then he said, “May the Lord not be angry, but let me speak. What if only thirty can be found there?”
He answered, “I will not do it if I find thirty there.”
31 Abraham said, “Now that I have been so bold as to speak to the Lord, what if only twenty can be found there?”
He said, “For the sake of twenty, I will not destroy it.”
32 Then he said, “May the Lord not be angry, but let me speak just once more. What if only ten can be found there?”
He answered, “For the sake of ten, I will not destroy it.”
33 When the Lord had finished speaking with Abraham, he left, and Abraham returned home.

Wednesday, April 22, 2015

Ang matapat na salita

Ang matapat na salita ay mahirap na natagpuan sa isang pekeng kultura. Ang mga tao ay sabihin sa isa't isa kasinungalingan. Narito ang katotohanan.

Ang mga tao ay hindi mabuti. Gusto naming maging magandang ngunit kami ay masama.

Mga Tao nagsasabi ng totoo kaya hindi namin Liars. Mga Tao pagpatay sa puso, kaya hindi namin murders. Ang mga tao ay Liars at murders.

Ang mga salitang ito ay hindi ginagamit sa popular na kultura.

Ating mga kasalanan ay parusahan sa amin sa impiyerno upang ang mga default na posisyon ay impiyerno. Ngunit mayroon akong magandang balita.

Nabuhay si Jesus isang perpektong buhay at namatay sa krus. Siya conquered kamatayan. Kung ang isang tao repents mula sa kanilang mga kasalanan at sundin si Jesus. Ang taong iyon ay pupunta sa langit.

Kami ay mga makasalanan na kailangan ng biyaya ng Diyos. Ito ang matapat na salita.Kawikaan 14:25

 Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay,
ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan.

सच्चा शब्द

एक नकली संस्कृति में पाया करने के लिए ईमानदार शब्दों मुश्किल हैं। लोग एक दूसरे को झूठ बता देंगे। यहाँ सच है

लोग अच्छे नहीं हैं। हम अच्छा होना चाहते हैं, लेकिन हम बुरे हैं।

लोग तो हम झूठे हैं झूठ बोलते हैं। दिल में लोग हत्या, इसलिए हम हत्या कर रहे हैं। लोग झूठे और हत्याएं कर रहे हैं।

इन शब्दों के लोकप्रिय संस्कृति में बात नहीं कर रहे हैं।

डिफ़ॉल्ट स्थिति नरक है ताकि हमारे पापों को नरक में हमें निंदा करेगा। लेकिन मैं अच्छी खबर है

यीशु ने एक परिपूर्ण जीवन रहते थे और क्रूस पर मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि मृत्यु पर विजय प्राप्त की एक व्यक्ति और अपने पापों से पश्चाताप तो यीशु का पालन करें। वह व्यक्ति स्वर्ग में जाना होगा।

हम भगवान की कृपा की जरूरत है कि पापी हैं ये सच्चा शब्द हैं।नीतिवचन 14:25


  एक सच्चा साक्षी अनेक जीवन बचाता है पर झूठा गवाह, कपट पूर्ण होता है।

מילות אמיתיות

המילים הכנה קשה למצוא בתרבות מזויפת. אנשים יגידו לי כל שקרים אחרים. הנה האמת.

אנשים אינם טובים. אנחנו רוצים להיות טובים, אבל אנחנו רעים.

אנשים משקרים ולכן אנחנו שקרנים. רצח העם בלב, ולכן אנחנו רצח. אנשים הם שקרנים ורציחות.

מילות אלה לא דיברו בתרבות הפופולרית.

החטאים שלנו יגנו אותנו לגיהינום כך מיקום ברירת המחדל הוא גיהינום. אבל יש לי חדשות טובות.

ישו חי חיים מושלמים ומת על הצלב. הוא כבש את המוות. אם אדם חוזר בתשובת מחטאיהם ואחרי ישוע. האדם שילך לגן עדן.

אנו חוטאים שצריכים חסדו של אלוהים. אלה מילות אמיתיותמשלי 14:25

 מַצִּ֣יל נְ֭פָשֹׁות עֵ֣ד אֱמֶ֑ת וְיָפִ֖חַ כְּזָבִ֣ים מִרְמָֽה

Las palabras veraces

Las palabras sinceras son difíciles de encontrar en una cultura falsa. La gente te dirá cada otras mentiras. Aquí está la verdad.

La gente no es buena. Queremos ser bueno, pero estamos mal.

La gente miente por lo que somos mentirosos. Gente asesinato en el corazón, por lo que estamos asesinatos. Las personas son mentirosos y asesinatos.

Estas palabras no se hablan en la cultura popular.

Nuestros pecados nos condenan al infierno por lo que la posición por defecto es el infierno. Pero tengo buenas noticias.

Jesús vivió una vida perfecta y murió en la cruz. Él venció a la muerte. Si una persona se arrepiente de sus pecados y seguir a Jesús. Esa persona irá al cielo.

Somos pecadores que necesitan la gracia de Dios. Estas son palabras verdaderas.Proverbios 14:25

 El testigo veraz libra de la muerte,
    pero el testigo falso miente.

在真实的话

诚实的话是很难在一个假的文化发现人们会告诉对方的谎言。在这里,就是这个道理。

人们并不看好我们想好,但我们是不好的

撒谎的人,所以我们是骗子心脏不好的人谋杀,所以我们的谋杀案都是骗子和谋杀

这些话没有说过话流行文化

我们的罪我们陷入地狱所以默认位置是地狱但我有个好消息

耶稣过着完美的生活,死在十字架上他征服死亡。如果一个人从他们的罪孽忏悔,并跟随耶稣这个人会去天堂。

我们需要神的恩典的罪人。这些都是真实的箴言 14:25

 诚实的证人挽救性命,
    口吐谎言者欺骗他人。

كلمات صادقة

كلمات صادقة من الصعب العثور عليها في الثقافة وهمية. الناس سوف اقول كل الأكاذيب الأخرى. هنا هي الحقيقة.

الناس ليست جيدة. نحن نريد أن تكون جيدة ولكن نحن سيئة.

يكذب الناس لذلك نحن كذابين. مقتل شخص في القلب، لذلك نحن القتل. الناس كذابون والقتل.

لا تحدث هذه الكلمات في الثقافة الشعبية.

سوف خطايانا يدينون لنا إلى الجحيم حتى الموقف الافتراضي هو الجحيم. ولكن لدي أخبار جيدة.

يسوع عاش حياة كاملة ومات على الصليب. انه انتصر على الموت. إذا تاب توبة من خطاياهم واتباع يسوع. هذا الشخص سيذهب إلى السماء.

نحن الخطاة التي تحتاج إلى نعمة الله. هذه هي كلمات صادقة.ﺃﻣﺜﺎﻝ 14:25


  شَاهِدُ الْحَقِّ يُنَجِّي النُّفُوسَ، وَالنَّاطِقُ بِالزُّورِ يَنْفُثُ كَذِباً

The truthful words

The honest words are difficult to found in a fake culture. People will tell each other lies. Here is the truth.
People are not good. We want to be good but we are bad.
People lie so we are liars. People murder in the heart, so we are murders. People are liars and murders.
These words are not spoken in popular culture.
Our sins will condemn us to hell so the default position is hell. But I have good news.
Jesus lived a perfect life and died on the cross. He conquered death. If a person repents from their sins and follow Jesus. That person will go to heaven.
We are sinners that need the grace of God. These are truthful words.

Proverbs 14:25

 A truthful witness saves lives,
    but a false witness is deceitful.

Monday, April 20, 2015

ang deal

Ang tatlong mga lalaki na binisita Abraham ay pagpunta sa sirain ang Sodom. Ang dalawang anghel ay pagpunta sa Sodom upang iligtas pamangking lalaki ni Abraham at ang kanyang pamilya. Mayroong isang lalaki na nanatili sa Abraham.

Naniniwala ako na ang taong ito ay si Hesus.

Mahal Abraham tao at gusto ang mga tao na nakakaranas ng buhay. Ay hatulan ng Diyos sa lahat ng tao na tumangging magsisi mula sa kanilang mga kasalanan.

Ang malungkot na balita ay na maraming mga tao na gusto impiyerno at mapoot na Diyos. Mananampalataya ay maaaring manalangin para sa kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Ang kanilang ay kapangyarihan sa panalangin.

Hindi ko maintindihan ang lahat ng bagay tungkol sa Diyos. Maaari naming manalangin para sa aming mga pamilya. Ay kumonekta Diyos ang pamilya. Ang tao ay maaaring tanggapin si Hesus o pag-ibig ang kanilang mga kasalanan.

Alam ng Diyos na mahal sa Sodom ang kanilang mga kasalanan nang higit pa kaysa sa katotohanan.Genesis 18:22:25

      22 Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma, ngunit naroon pa rin si Yahweh sa tabi ni Abraham. 23 Itinanong ni Abraham, "Lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, ang mabubuti kasama ng masasama? 24 Sakali pong may limampung mabubuting tao sa lunsod, wawasakin pa rin ba ninyo iyon? Hindi po ba ninyo patatawarin ang lunsod alang-alang sa limampung iyon? 25 Naniniwala po akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at ang mabuti. Hindi ninyo magagawa iyon! Makatarungan ang Hukom ng buong daigdig!"

सौदा

इब्राहीम का दौरा किया है कि तीन लोगों सदोम नष्ट करने के लिए जा रहा था। दो स्वर्गदूतों इब्राहीम के भतीजे और उसके परिवार को बचाने के लिए सदोम करने के लिए जा रहे थे। अब्राहम के साथ रहने लगा कि एक पुरुष थे

मैं इस आदमी यीशु था विश्वास करते हैं।

इब्राहीम लोगों को प्यार करता था और जीवन के अनुभव के लिए लोगों को चाहता था। भगवान अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए मना कर दिया है कि हर किसी को न्याय करेगा

दुखद खबर नरक चाहते हैं और भगवान से नफरत है कि वहाँ बहुत सारे लोग हैं। आस्तिक उनके परिवारों और दोस्तों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं बिजली प्रार्थना में उनका है

मैं भगवान के बारे में सब कुछ समझ में नहीं आता हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं भगवान परिवार कनेक्ट करेगा। व्यक्ति यीशु को स्वीकार या उनके पापों को प्यार कर सकते हैं

भगवान सदोम सच्चाई से अधिक उनके पापों को प्यार करता था कि पता था।उत्पत्ति 18:22-25

 

22 तब वे लोग मुड़े और सदोम की ओर चल पड़े। किन्तु इब्राहीम यहोवा के सामने खड़ा रहा। 23 तब इब्राहीम यहोवा से बोला, “हे यहोवा, क्या तू बुरे लोगों को नष्ट करने के साथ अच्छे लोगों को भी नष्ट करने की बात सोच रहा है? 24 यदि उस नगर में पचास अच्छे लोग हों तो क्या होगा? क्या तब भी तू नगर को नष्ट कर देगा? निश्चय ही तू वहाँ रहने वाले पचास अच्छे लोगों के लिए उस नगर को बचा लेगा। 25 निश्चय ही तू नगर को नष्ट नहीं करेगा। बुरे लोगों को मारने के लिए तू पचास अच्छे लोगों को नष्ट नहीं करेगा। अगर ऐसा हुआ तो अच्छे और बुरे लोग एक ही हो जाएँगे, दोनों को ही दण्ड मिलेगा। तू पूरी पृथ्वी को न्याय देने वाला है। मैं जानता हूँ कि तू न्याय करेगा।”