Translate

Thursday, April 30, 2015

Ang lihim para sa pera at katanyagan

Ang sangkatauhan ay may takot sa opinyon upang magpasya namin sa iba pang mga saloobin ng mga tao. Kung takot namin sangkatauhan pagkatapos namin gawin mangmang gawain. Kailangan namin sa pag-iintindi sa babalang ito.

Kung kami ay may isang takot sa Panginoon at pagkatapos ay gagawin namin ang tamang gawain. Ang Diyos ay ang dakilang Hukom at kailangan namin upang isumite sa Diyos.

Ang sangkatauhan ay ang galit laban sa Panginoon. Kung ang isang tao ay sumusunod na ideya ng tao at pagkatapos ay ang taong iyon ay ang galit laban sa Panginoon. Walang buhay sa gumawa ating mga kasalanan. Diyos ng mga hukom ng lahat ng ating mga kasalanan.

Kung magkaroon ng isang malusog takot sa Panginoon at pagkatapos ay namin ang karanasan sa buhay.

Kailangan namin na magsisi sa ating mga kasalanan at sundin ang Panginoon. Si Jesus ay namatay sa krus at napagtagumpayan ang kamatayan.

Kailangan nating kamuhian ang ating mga kasalanan at sundin ang mga paraan ng Jesus.Kawikaan 14:27

  Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay,
at ang taong mayroon nito'y malayo sa bitag ng kamatayan.

 

No comments:

Post a Comment