Translate

Friday, July 19, 2013

Ang isang mahusay na manggagawa

Gusto kong maging isang mahusay na manggagawa. Minsan hindi ko nais na magtrabaho ngunit ako ay gagana. Diyos ay tumutulong sa akin kapag ako tamad. Minsan sa umaga, gisingin ko up at pag-alimura ko ang aking trabaho. Pagkatapos ako makinig sa isang Christian program. Ang Kristiyano programa ay makakatulong sa aking kaluluwa.

Ang mga tamad na manggagawa ay hindi gagana. Gusto nila ng pera nang hindi nagsusumikap para dito. Gisingin ang mga ito up at sila matulog. Hindi sila ay pumunta upang gumana. Maaari ko bang maging isang tamad na manggagawa ngunit Diyos ay makakatulong sa akin.

Maraming mga tao ang nais ng isang libreng plano ng gobyerno at hindi gumagana. Yaong mga tao na kailangan upang gumana. Trabaho ay maaaring makinabang mga tao. Ang mga pagsubok ng isang trabaho ay maaaring lumaki ng character ng ​​tao. Diyos conforms sa akin na ang kanyang kalooban kapag tumawag ako sa sa kanya. Kaya trabaho ay mabuti para sa mga kaluluwa. Kailangan naming magtrabaho at parangalan ang Diyos sa ating mga trabaho.Kawikaan 10:5

 Ang nag-iimbak kung tag-araw ay nagpapakilala ng katalinuhan,
ngunit ang natutulog kung anihan ay nag-iipon ng kahihiyan.

No comments:

Post a Comment