Translate

Wednesday, February 25, 2015

ההנאה היא טובה, אבל אנחנו צריכים לעבוד

אני מאמין שאנחנו צריכים להיות תענוג, אבל אנחנו צריכים לעבוד. יש זמן להירגע אבל הרבה פעמים אנחנו הופכים עצלנים.

אם אנחנו לא עושים את כל עבודה, אבל יש זמן טוב. אז נהיה עני בחיים. לא יהיה לנו כסף ויש לי אופי עני.

בימים של הברית הישנה, החקלאים בישראל זקוקים לשוורים למתן.

יש לי המשפחה יכולה כלב אבל הכלב לא סיפק למשפחה.

השוורים היו סיפקו בעלי חיים לחרוש את השדות למזון.השוורים היו סיפקו גללים כדי לעזור לצמחים לגדול.

אני מאמין שאנחנו יכולים לכבד את אלוהים בעבודה שלנו.מדינה לא תשאף אם האנשים עצלנים.

אני מאמין שאנחנו צריכים לבצע את האדון לעשות את העבודה שלנו גם.משלי 14:4

 בְּאֵ֣ין אֲ֭לָפִים אֵב֣וּס בָּ֑ר וְרָב־תְּ֝בוּאֹ֗ות בְּכֹ֣חַ שֹֽׁור

No comments:

Post a Comment