Translate

Sunday, February 22, 2015

אנחנו צריכים את הכבוד

אנחנו צריכים לתת כבוד למשהו. יש אנשים שיכבדו את המעשים טובים שלהם והאנושות לשבח את האנשים האלה. זוהי פעילות קלה לביצוע.
אם לאדם יש כשרון אז אלוהים נתן כשרון לאותו אדם. אנשים רבים מסרבים להכיר אלוהים. כמה אנשים משתמשים במילים כדי לתת אלוהים אשראי אבל חייהם להכחיש ישו.
אלוהים רוצה לכבד אותו במילות שלנו, אבל אנחנו צריכים את חיי השתנו.
היה לי אברם כשרונות רבים. הוא הציל את אחיינו והוא כיבד את ה '.
המלך של סאלם היה כהן גדול. הוא כיבד את ה 'שהנחתה את אברם. כל התהילה שייכת לאלוהים. אז אברם ברוך ה 'על ידי מתן עשרה אחוזים לאלוהים.
אני מאמין שכל מאמיניו של ישו צריך לתת עשרה אחוזים מהרווח לה '. אברם עשה את זה לפני חוקי התנ"ך ניתנו ליהודים, ולכן אנחנו צריכים לתת עשרה אחוזים לאלוהים.
אנחנו צריכים לכבד את ה 'במילים, המעשים ואת הכסף שלנו.הלורד מחזיק את הכל ואנחנו לא יודעים שום דבר לבד.בראשית 14:18-20


 וּמַלְכִּי־צֶ֙דֶק֙ מֶ֣לֶךְ שָׁלֵ֔ם הֹוצִ֖יא לֶ֣חֶם וָיָ֑יִן וְה֥וּא כֹהֵ֖ן לְאֵ֥ל עֶלְיֹֽון׃
19 וַֽיְבָרְכֵ֖הוּ וַיֹּאמַ֑ר בָּר֤וּךְ אַבְרָם֙ לְאֵ֣ל עֶלְיֹ֔ון קֹנֵ֖ה שָׁמַ֥יִם וָאָֽרֶץ׃
20 וּבָרוּךְ֙ אֵ֣ל עֶלְיֹ֔ון אֲשֶׁר־מִגֵּ֥ן צָרֶ֖יךָ בְּיָדֶ֑ךָ וַיִּתֶּן־לֹ֥ו מַעֲשֵׂ֖ר מִכֹּֽל

No comments:

Post a Comment