Translate

Wednesday, February 25, 2015

Kaligayahan ay mabuti ngunit kailangan namin upang gumana

Naniniwala ako na kailangan namin upang magkaroon ng kasiyahan ngunit kailangan namin upang gumana. May isang pagkakataon upang makapagpahinga ngunit maraming beses ang mangyayari sa atin tamad.

Kung hindi namin gawin ang anumang trabaho ngunit may isang mahusay na pagkakataon. Pagkatapos ay magpapadala kami maging dukha sa buhay. Hindi namin ay magkakaroon ng pera at magkaroon ng isang mahinang character.

Sa araw ng Lumang Tipan, ang mga magsasaka sa Israel kinakailangan ng mga baka para sa pagkakaloob.

Ang pamilya ay maaaring magkaroon ng aso ngunit ang aso ay hindi ibinigay para sa pamilya.

Mga baka ay ibinigay ng isang hayop sa araro ang mga patlang para sa pagkain. Mga baka ay ibinigay tae ng hayop upang matulungan ang mga halaman binabalak na palaguin.

Naniniwala ako na maaari naming parangalan ang Diyos sa ating mga trabaho. Ang isang bansa ay hindi nagsisikap kung ang mga tao ay tamad.

Naniniwala ako na kailangan naming sundin ang Panginoon na gawin na rin ang aming mga trabaho.Kawikaan 14:4

 Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman,
datapwat sa maraming baka, sagana ang anihan.

No comments:

Post a Comment