Translate

Sunday, February 15, 2015

הורים טובים

הורה טוב יאהב את הילדים שלהם. הילדים שלהם לא יהיו מושלמים; לכן, ההורים צריכים להיות משמעת.ההורה יכול להיות חלש או חזק.

הורים רבים יאפשר לילדיהם לעשות רעים ללא כל עונש. זה יפגע בילד.הילד יהיה בעיות בעתיד. הורה זה שונא את ילדיהם.

הורה טוב ילמד את ילדיהם.ההורה הטוב רוצה את הטוב ביותר עבור ילדיהם. הם רוצים חיים טובים יותר עבור הדור הבא. זה דורש פעולות משמעתיות על מנת לשפר את חוכמתו של הילד.

אלוהים הוא ההורה הטוב ביותר. הוא רוצה לחסידיו יש חיים נהדרים. הוא יתקן את חסידיו, אם הם עושים דברים טיפשיים. אם אתה חסיד של ישו, אתה צריך להקשיב לו.

אם לא קיבל את ישו, אז אתה לא ילד של אלוהים. אתה צריך לחזור בתשובה מחטאיך ולעקוב אחריו. הוא מת על הצלב עבור החטאים שלך.הצלב של ישו הוא הגשר לגן עדןמשלי 13:24

  חֹושֵׂ֣ךְ שִׁ֭בְטֹו שֹׂונֵ֣א בְנֹ֑ו וְ֝אֹהֲבֹ֗ו שִֽׁחֲרֹ֥ו מוּסָֽר

No comments:

Post a Comment