Translate

Monday, February 23, 2015

המילים מהלב

לב האדם ידבר מילות.אדם יכול להבין את מצבו של הלב על ידי השימוש במילים. לא יכולה להיות מילות טובות שמברכות אנשים או מילות רעות שמקללות אנשים.

אם אני לא הולך אחרי ישוע, אז גאים עלייה ברצון שלי. אני מדבר על דברי שחצנות. אני לרומם את החיים שלי ואני לא לרומם את ישו.

אלוהים הוא לא מרוצה ממני כאשר יש לי גאווה בלבי. אם אני לא להתפלל ולקרוא את התנ"ך אז אני אתמקד באגו שלי. אני לא יכול להלל את אלוהים כאשר האגו שלי הוא אלוהים.

אם אני שואל את אלוהים כדי להפוך את הלב שלי אז אני מכבד את ה '. אלוהים יגמול לי, אם אני מכבד אותו.

אני צריך להתפלל ולזכור את התנ"ך בלבי.

אם אדם אינו מתמקד בישו אז הלב יגדל בגאווה. הם סומכים באגו ואלוהים לא רוצה את זה.

הוא רוצה האנושות להגיש את חייהם לו, ואז אלוהים יכול לשנות את המין האנושימשלי 14:3


 בְּֽפִי־אֱ֭וִיל חֹ֣טֶר גַּאֲוָ֑ה וְשִׂפְתֵ֥י חֲ֝כָמִ֗ים תִּשְׁמוּרֵֽם

No comments:

Post a Comment