Translate

Tuesday, February 17, 2015

האמת על שמחה ואושר

אני חושב שכולם רוצה להיות תוכן בחיים, אבל הרבה אנשים לא יודעים איך לקבל שביעות רצון.

אנשים רבים מאמינים שהחיים צריכים להיות מסודרים על ידי מרכז עצמי רצונות. זו טעות נפוצה.

מערכת העולם תגרום לך עצובה מאוד. אתה צריך להתנגד למערכת זו.

שביעות מתחילה בצדקה. זו מילה גדולה, אבל אני אגיד לך את המשמעות של מילה זו.

המילה אומרת להיות נכון. האנושות היא חטא, אבל אלוהים הוא לא. אם אדם חוזר בתשובת מחטאיהם ואחרי ישוע, אז לאחר מכן האדם שייעשה נקי. אלוהים רואה את אדם שכפי שהם מעולם לא חטאו.

חסידיו של ישו יהיו רצונות חדשים. כאשר אדם הולך אחרי ישוע ואז האדם הוא שלם.

הנוצרי יכול לעבוד בשמחה גדולה.

אנשים רבים דוחים את ישו.הטבע החוטא ימלוך בחייו של החוטא. הם מעולם לא תוכן.

הם מתלוננים על חיים.האדם הרשע יכול להיות הרבה דברים, אבל הם אף פעם לא מאושרים.

ישו נותן תכלית בחיים האלהמשלי 13:25

 צַדִּ֗יק אֹ֭כֵל לְשֹׂ֣בַע נַפְשֹׁ֑ו וּבֶ֖טֶן רְשָׁעִ֣ים תֶּחְסָֽר

No comments:

Post a Comment