Translate

Monday, June 10, 2013

Tim Tebow sa Obama

Ang ilang mga tao ay mga sikat. Mga Tao parangalan ang Presidente at mga atleta. Ang sikat na tao ay may ilang mga ideya na sundin nilaSi Tim Tebow ay may paniniwala system. Si Obama ay may paniniwala system. Hindi mahalaga kung ano ang  Obama at Tim Tebow naniniwala. Buhay ay tungkol sa pagsunod kay Jesus. Si Tim Tebow sumusunod kay Jesus at manalangin ko para sa Obama.
Sundin ko si Jesus at ang Bibliya. Ang Bibliya ay nagbibigay sa akin ng karunungan sa buhay na ito. Marinig ko maraming mga programa sa Youtube at makakuha lituhin ngunit ang Bibliya ay hindi kailanman lituhin sa akin. Ang Bibliya ay ang tunay na magpakailanman. Tandaan na ang tao at ang ideya ng tao ay fade ngunit ang Bibliya ay hindi. Ang Diyos ay ang dakilang hukom. Ang takot na ang Panginoon ay simula ng karunungan. Ang Diyos ay ang aking tagapagtanggol.Awit 119:98

 98 Kasama ko sa tuwina'y yaong iyong kautusan,
kaya ako'y dumurunong nang higit pa sa kaaway.

 

 

2 Kay Timoteo 3:15

 Mula ng ikaw ay sanggol pa lamang, alam mo na ang banal na mga kasulatan na makakapagbigay ng karunungan sa iyo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo Jesus.

No comments:

Post a Comment