Translate

Thursday, June 27, 2013

Ang pera ay dito

Mga taong gustong-gusto ang pera at ikompromiso ang matapat buhay. Ko mabasa ang balita at basahin ang tungkol sa maraming mga problema sa aking mga lungsod. Ang hindi tapat kayamanan ay hindi magpakailan man. Bawat kasalanan ay magiging hukom. Tila na ang ilang mga tao ay maaaring magkasala at magkaroon ng magandang buhay. Mayroon silang ng maraming pera at magkaroon sila ng isang magandang buhay.

Ang katotohanan ay na ito. Ang kinuha sa pamamagitan ng hindi tapat na paraan kayamanan hindi tatagal magpakailanman dahil ang kasalanan sa kayamanan. Diyos ay hatulan ang kasalanan at walang gantimpala sa pagsuway. Kung mayroon kang hindi tapat pera, ang isang tao kailangan kapatawaran. Diyos ay maaaring patawarin ka ng iyong mga kasalanan. Ito ay nangangailangan ng ito, ang isang pagnanais para sa Diyos na buhay sa iyong puso.

Kung ang isang tao na gusto maka-diyos ang buhay pagkatapos Diyos ay gantimpalaan ang mga ito. Mayroon akong Hesus sa aking puso. Ang Banal na Espiritu manirahan sa aking buhay. Ito ay totoo na ang buhay Kristiyano ay mahirap dahil ang mundo ay ayaw sa katotohanan ngunit alam ito. Ang Diyos ay makakatulong sa kanyang mga tagasunod. Ang ilang mga Kristiyano ay mamatay para sa Jesus ngunit langit ay naghihintay para sa kanila.

Ang kasalanan ay sirain ang buhay ngunit ang matuwid na buhay ay magbibigay sa buhay. Diyos ay nagbibigay sa bagong buhay at ng buhay na walang hanggan. Mabuhay ako para sa Jesus at ang Diyos ay gantimpalaan sa akin. Kung sundin ko si Jesus at gawin kung ano ang sinasabi ng Bibliya. Aking mga kayamanan ay magpakailanman.Kawikaan 10:2

  Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan,
ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan.

No comments:

Post a Comment