Translate

Monday, June 10, 2013

טים Tebow ואובמה

יש אנשים שהם פופולריים. אנשים לכבד את הנשיאים ואת הספורטאים. יש האנשים המפורסמים רעיונות מסוימים שהם בצע. יש טים Tebow מערכת אמונות. לאובמה יש מערכת אמונות. זה לא משנה מה אובמה וטים Tebow מאמינים. חיים הוא אודות בעקבות ישו. טים Tebow כדלקמן ישו ואני מתפלל לאובמה.
אני עוקב אחרי ישו והתנ"ך.התנ"ך נותן לי חוכמה בחיים האלה. אני שומע את תוכניות רבות ב-YouTube ולקבל לבלבל אבל התנ"ך לא יבלבל אותי.התנ"ך הוא האמת לנצח. זכור כי איש והרעיון של איש תימוג אבל התנ"ך לא. אלוהים הוא השופט הגדול.יראת ה 'היא תחילתה של חוכמה. אלוהים הוא המגן שלי.תהילים 119:98

 מֵ֭אֹ֣יְבַי תְּחַכְּמֵ֣נִי מִצְוֹתֶ֑ךָ כִּ֖י לְעֹולָ֣ם הִיא־לִֽי׃

 

 

אגרת פולוס השנייה אל-טימותי 3:15

 עוד בילדותך ידעת והכרת את כתבי-הקודש, אשר החכימו אותך והכשירו אותך לקבלת ישועת האלוהים באמצעות האמונה בישוע המשיח.

No comments:

Post a Comment