Translate

Sunday, June 23, 2013

סיפור האהבה הגדול

אנשים רבים אוהבים את סיפור אהבה גדול. הוליווד אוהבת את הסיפור של אהבת גאולה.אדם שזקוק לעזרה ואז אדם אחר עוזר לאדם הנזקק בגלל האהבה. אני אוהב את הסיפורים שיש להם מסר גאולה.

סיפור האהבה הגדול ביותר הוא על ישו. ישו הוא דבר אלוהים והוא גואל את חייהם. שלנו חטאנו ולכן אנחנו בצרות. אנחנו צריכים לקרוא את העיתונים ואז אנחנו מבינים שאנחנו בצרות.

חטא אחד מוביל לגיהינום והחטא גורם לבעיות.העולם מלא בחטא ולכן הם בעיות רבות. אלוהים לא אוהב את החטא, אבל הוא אוהב את אנשים. אז הוא מת על הצלב וזכה כנגד מוות. הוא מת אדם מושלם על הצלב אז הוא לקח את המקום שלנו עבורנו.

חלק חושב שכולם הולך לגן עדן בגלל הצלב. אנשים יכולים ללכת לגן עדן, כאשר הם מאמינים בישוע ולחזור בתשובה. אם אדם מאמין בישו וחוזר בתשובה משם יחטא לאחר מכן הם הולכים לגן עדן. אנשים צריכים שינוי בחיים בישוע, רק מתפללים תפילה אינה לגרום למישהו ללכת לגן עדן. אנשים צריכים להבין ולקרוא את התנ"ך.מאבק התנ"ך נגד הטבע החוטא שלנו.הבשורה על-פי יוחנן 15:13

 האהבה הגדולה ביותר היא זו של אדם שמקריב את נפשו בעד ידידיו; 

 

 

הבשורה על-פי יוחנן 17:17

 למד אותם את דבר האמת, כדי שיהיו קדושים וטהורים.

No comments:

Post a Comment