Translate

Monday, June 3, 2013

Ang pinakamahusay na tagapayo

Maraming mga tao ang may tagapayo. Obama ay may maraming mga tagapayo. Ang mga lider ng negosyo ay maraming mga tagapayo. Maraming mga tagapayo sa mundong ito. Ideya na ito ay maaaring magdulot ng kalituhan. Mayroong isang lugar para sa pinakamahusay na payo.
Kailangan mong magpasya sa isang kolehiyo o ng ibang trabaho? Ang pamahalaan deal na may maraming mga isyu tulad ng imigrasyon.
Ang tao o ang gobyerno karunungan pangangailangan mula sa Bibliya. Ang Bibliya ay gagabay sa isang tao, kung ang mga ito ay bukas sa Biblia at si Jesus. Si Jesus ay ang Tagapaglikha. Siya ang Salita ng Diyos. Kakulangan karunungan, kaya kailangan mong maunawaan ang bibliya.Awit 119:24

 Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw,
siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin.

No comments:

Post a Comment