Translate

Friday, June 28, 2013

כאשר החיים הוא קשה, אתה צריך להבין

אני מאמין שהתקווה היא דבר חשוב. אני מדבר עם הרבה אנשים ואין להם תקווה.הרעיון של אדם הוא ריק. אני תמיד שומע את זה, יאמין בעצמך.כשאני מקווה בעצמי ואז אני עושה דברים טיפשיים. תקווה היא לא בוטחת בעצמך.

אנשים חושבים שתקווה היא כסף. כסף יכול לעזור לך, כי אתה יכול לשלם את שכר הדירה. כסף לא יכול לתת לך תקווה לנצח. כסף לא יכול לתת לך שלוות נפש. שום דבר לא בסדר עם כסף, אבל זה לא יכול להביא לך תקווה ושלום. לחיים יש בעיה וכסף לא יכול לפתור כל בעיה.

אנשים סומכים בפוליטיקה. אני חושב שהממשלה היא חשובה ואנשים צריכים להצביע. אני מאמין שהממשלה צריכה למשול באמת לאמיתה.הממשלה לא נותנת תקווה שהיא לנצח. האדם תמיד יש בעיות. התקווה היא גדולה יותר מפוליטיקה. לאנשים יש חטא ושיחה פוליטית לא עוזרת במחילה.

אנשים רוצים מערכת יחסים עם אישה או גבר. הם מאמינים באהבה.הבעיה היא זה, איש לא יכול להשלים אדם. זה טוב להיות נשוי, אבל בן הזוג שלך לא יכול להשלים אותך. יש להיות שצריכה להיות בנישואין. אנשים רבים להימנע מזה. יצור זה יכול לתת תקווה.

ישות זו היא ישו. ישו מביא עוזר. הוא רוצה להשלים אותך, אבל אדם צריך ללכת אליו. עלינו לשלול את עצמנו ולהפוך לישו והתנ"ך. יהירות היא זו, הכחשת חיים מקראיים. כאשר אדם עושה את זה אז הם לא יהיו תקווה אמיתית. אבל אם אתם רוצים ממש מקווים אז לקבל את ישו בחיים שלך. אנו יכולים לחוות גן עדן עליי אדמות וללכת לגן עדן.

החדשות עצובות היא זו. רבים שקוראים את זה לא מקבלים את זה. אני מתפלל בשבילך.התנ"ך הוא אמיתי ויש תקווה בתנ"ך. אם אתה מאמין בתנ"ך. תוכל לקבל את ישו ואחריו ואז יהיה לי תקווה טהורה.הטוב ביותר הוא עדיין לבוא, אבל אנשים שדוחים אותו.האדם דוחה את ישו לעולם לא לחוות גן עדן עליי אדמות ואין מחילה על החטא. חטא מוביל לגיהינום, ואין תקווה לשם.אגרת פולוס השליח אל-הרומיים 15:4

 כל אשר נכתב בכתבי-הקודש לפני זמן רב, נכתב כדי ללמדנו סבלנות, לעודד ולנחם אותנו בתקווה אשר נמצאת בהבטחות הכתובים.

No comments:

Post a Comment