Translate

Thursday, June 13, 2013

Ang paggabay liwanag

Maraming mga tao ay may isang gabay. Sundin ang mga ito ng partidong pampulitika para sa gabay. Sa tingin ko ang dapat kong maging kasangkot sa pulitika ngunit pampulitikang pagkilos ay hindi ang aking mga gabay. Mundo na ito ay may maraming mga traps. Ang mga tao ay isang bilangguan sa puso doon. Aking Mga gabay pinoprotektahan akin. Hindi ko na kailangang makinig sa internet ngunit ang ideyang ito.

Sinundan ko ang Bibliya. Kailangan ko bang malaman ang mga utos ng Diyos at pakinggan ang Banal na Espiritu. Ni  Obama ay maaaring linlangin sa akin o sa ibang tao ay maaaring linlangin akin. Ang Banal na Espiritu ay hindi linlangin sa akin dahil ito ay nagpapakita sa akin ang Bibliya.Kawikaan 6:22

 Pagkat ang aral na ito sa iyo ay patnubay,
sa pagtulog mo ay bantay, sa paggawa ay alalay.

No comments:

Post a Comment