Translate

Monday, June 17, 2013

יש בעולם אין אוכל, תרופה לרעב

אנשים רבים מתים כי אין להם אוכל. אנשים רבים רוצים לעזור לאנושות. הם עוזרים מדינות, כך שניתן לו אוכל. אני חושב שזה טוב. אנשים צריכים לאכול, כי אוכל הוא חשוב משום שהוא נותן חיים.

אני אוכל מזון ואני מרוצה, כי אין לי רעב. אני מתפלל שכולם יכול להיות ארוחת בוקר טובה.יש בעיה בנפש. אנשים רבים אוכלים מזון, אבל עדיין יש רעב. הם זקוקים למזון רוחני, ולכן אני יכול לעזור בבעיה זו. ישו והתנ"ך מזין את הנשמה.העולם מציע אוכל זבל, האוכל הזה גורם לסרטן לנפש אדם, אבל מזון הרוחני של הנשמה מונע רעב.רבים מאמינים אדם או דבר יכול לספק את הנפש. רק ישו יכול להשלים את אדם.האדם הטוב ביותר לא יכול להשלים אדם. אני עוקב אחרי ישו בגלל שהוא משלים את חיי. כל יום אני אוכל את התנ"ך ואת זה למלא את הנשמה שלי. האם נשמתך רעבה? רק ישו יכול לספק את נפש האדם.ישוע הוא אלוהים והמושיע. הוא יכול להאכיל את העולם, אם האדם רוצה שינוי מחיי החטא לחיים טהורים של התנ"ך. אני מתפלל שאתה חפץ חיים טהורים ולא חיי החטא.הבשורה על-פי מתי 4:4

 ישוע ענה לו:"לא אצווה זאת, שהרי כתוב בתורה: 'לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי ה'."

No comments:

Post a Comment