Translate

Thursday, June 6, 2013

Ang malungkot na buhay (ang mangyayari sa lahat ng tao)

Gusto ko pag-ibig upang sabihin na buhay na ito ay laging perpekto. Buhay ay puno ng kasiyahan, ngunit buhay ay puno ng sakit. Si Adan nagkasala kaya sakit ipasok ang mundo. Maaari naming pasalamatan Adam para sa malungkot na beses sa ating buhay. Diyos ay hindi nais ito ngunit nais tao upang maghimagsik laban sa Biblia at sa kanya.

Bad bagay mangyari sa aking buhay, hindi ako karapat-dapat sa Diyos ang pag-ibig ngunit siya nagmamahal sa akin. Maraming beses ko maranasan ang hindi magandang bagay dahil sa aking kasalanan kundi ang Diyos forgives sa akin. Ako ay nagsisi mula sa aking mga kasalanan at sundin si Jesus. Siya palaging ginhawa sa akin.

Minsan kami naghihirap at hindi namin maaaring ipaliwanag ito. Bad bagay mangyari kahit na gawin namin mabuti. Hesus ginhawa ako kapag magdusa ko. Magdusa ako kapag ang mga tao mang-api sa akin o isang kamatayan magaganap. Ang Biblia ginhawa ang aking kaluluwa. Mayroon akong problema ngunit mayroon akong kagalakan. Joy ay mas mahusay kaysa kaligayahan dahil ang isang tao ay maaari pa Joy kahit na ang mga pangyayari ay masama.

Tumuon sa Jesus at siya ay magbibigay sa iyo ng kagalakan.Awit 119:50

 Sa gitna ng kahirapan, ang nadama ko ay aliw,
pagkat buhay ang natamo sa pangako mo sa akin.

No comments:

Post a Comment