Translate

Monday, December 23, 2013

אנחנו לא שומעים

אנחנו לא שומעים הרבה דברים, אבל אנחנו שומעים הרבה דברים. יש חוקים אבל הרבה פעמים אנחנו מתעלמים מהחוק
אני מאמין שאנשים יכולים להיות עקשנים . אם אנחנו אוהבים אתרעיון, ואז אנחנו שומעים את הרעיון. אם אנחנו שונאים את הרעיון אז אנחנו דוחים את הרעיון
ישראל נאבקת עם אלוהים. אלוהים מדברופעמים רבות ישראל לא מקשיבים. אנשים יכולים לומר שהיהודים הם עקשנים , אבל כל האנשים עקשנים. יש לנו את התנ"ך אבל הרבה פעמים אנחנו לא מבינים אתהתנ"ך. יש פעמים שאנחנו שוכחים את אלוהים או שאנחנו מבינים את האמת, אבל ליהנות מהחטא
יש הרבה חוקי התנ"ך , אין אדם שיכול לבצע את החוקים הישן הברית . ישנם כמה מאה חוקים בברית הישנה . היהודים רוצים לשמור על החוק , אבל זה בלתי אפשרי. יש חטא, כולם יחטאו . היהודים ואחרי אלהים אחריםשמות 23:13

 וּבְכֹ֛ל אֲשֶׁר־אָמַ֥רְתִּי אֲלֵיכֶ֖ם תִּשָּׁמֵ֑רוּ וְשֵׁ֨ם אֱלֹהִ֤ים אֲחֵרִים֙ לֹ֣א תַזְכִּ֔ירוּ לֹ֥א יִשָּׁמַ֖ע עַל־פִּֽיךָ

 

 
ליהודים יש בעיה, אבל יש להם את כל העולם את הבעיה הזו. אנחנו סוגדים לנסיעות, כסף, משפחה ודברים אחרים. אנחנו מתעלמים מאלוהים, כי אנחנו אוהבים את נסיעות, כסף, משפחה ודברים אחרים. ומשהו טוב אבל אנחנו צריכים לאהוב את אלוהים יותר
 
יש לנו אלילים בחיינו. אנחנו צריכים לחזור בתשובה ויש לילב חדש. אנחנו לא יכולים למלא את החוק , אבל אנחנו צריכים את רוח הקודש. אני מבין את זה. אני חוטא כי החוק של אלוהים. אנו זקוקים לתשובה. כאשר ישו הואבחיי אדם ואז תהיה להם את רוח הקודש. רוח הקודש תדריך אתחסידיו של ישו

 

 

אגרת פולוס השליח אל-הרומיים 6:23

 כי לחטא יש שכר – מוות. ואילו אלוהים מעניק למאמינים בו ולמשרתים אותה מתנה: חיי נצח בישוע המשיח אדוננו!

No comments:

Post a Comment