Translate

Saturday, December 14, 2013

קבלכסף על חוסר המוסר

אני אגיד ליעובדה עצובה על החיים האלה. אנשים יהיו ישר בגלל שמישהו נותן כסף . במחשבה הראשונה שלי , אני חושב עלהממשלה. פוליטיקאים רבים מקבלים כסף לא ישרויעשו דברים ישרים בשם הכסף. כאשר זה קורה,התמים מקבל עונש


כאשר אדם נוסע למדינות אחרות ,משטרת הגבולות רוצה כלות . אם אתה נותן כסף לרשות ואזאדם יכול לעשות כל דבר . זה לא בסדר , אבל זה נכון . המשטרה במדינות רבות הם מושחתים
האנושות לא אוהבת את זהואדם אחר


האדם האחר הוא אלוהים. ישבתנ"ך חוק שמסביר את הרעיון הזה. אלוהים שונא את השוחד , כי הוא רוצה צדק . אלוהים הוא לא מרוצה מהרבה דברים בעולם הזה. אחד הנושאים הוא הרעיון של מתן שוחדשמות 23:8

 וְשֹׁ֖חַד לֹ֣א תִקָּ֑ח כִּ֤י הַשֹּׁ֙חַד֙ יְעַוֵּ֣ר פִּקְחִ֔ים וִֽיסַלֵּ֖ף דִּבְרֵ֥י צַדִּיקִֽים

 

 אנשים רבים מציעים שוחד לי. אני יכול לקבלמערכת ששונאת את אלוהים ואני יכול לקבל תענוג זמני . מערכת העולם מציע הרבה דברים. אני יכול לקבל את כסף, אם אני דוחה אתשיש אמת אחת . אם אני דוחה את התנ"ך ואז הרבה אנשים הפכו לחבר שלי
 
הבעיה היא זו. אלוהים הואהשופט מצויןואנחנו צריכים להיות יראת ה ' . פחד אוהב של אלוהים הוא חשוב. העולם הזה דוחה את התנ"ך

 
אם אני מקבל את המערכת העולמית , אז אני יכול לקיים יחסי מין מחוץ לנישואים . טריקים שוחד זה הרבה אנשים. הבעיה היא זו. מחלות המועברות ביחסי המין הולכות וגדלות בעולם הזהואת הבעיה הזו להרוס את הנשמה
אנחנו צריכים להתמקדבעושר האמיתי . העושר האמיתי הוא ישווהתנ"ך

 

 

האגרת אל-העברים 11:24-26

 משה – כאשר גדל משה הוא סירב, מתוך אמונתו באלוהים, להיקרא בנו של בת-פרעה.

25 הוא העדיף להשתתף בסבל עמו, עם אלוהים, על-פני תענוגות החטא. 26 משה חשב שמוטב לסבול לשם המשיח, מאשר ליהנות מאוצרות מצרים, כי משה נשא את עיניו אל הגמול שעמד אלוהים להעניק לו

No comments:

Post a Comment