Translate

Thursday, December 19, 2013

השנה החדשה

לאנשים יש מטרות רבות בחיים האלה. בכל שנה , לאנשים יש מטרות לשנה החדשה . תקווה האנושות לחיים טובים יותר בעתיד. האנושות חושבת על תקווה ועל המשמעות של תקווה
אני בוחן את העולם הזה. עולם זה אומר הרבה דברים. אנחנו צריכים להרוויח כסף ואין מוסר. העולם הזה אומר לי את זה. אנחנו לא יכולים לשפוט את האנושות


אנשים רבים לעקוב אחר הרעיון הזהוהם ריקיםבנשמה. כסף לא יכול להביא אושרוכאשר אדם חי ללא מוסר אזהנשמה היא פזיזה. זה מוכיח שהעולם לא יודע שום דבר

 
האנשים של העולם הזה לעשות את זה. רבים להתאבד בגלל חוסר התקווה


אנשים עשירים רבים להתאבד בגלל כסף לא מביא חיים. אנשים יפים רבים להתאבד בגלל יופי לא מביא חיים. אנשים רבים שאין להם בסיס חזק בחיים


הבסיס החזק הוא המשיחואת התנ"ך. האנושות היא חלשה בלי ה '. פעמים רבות, אני לא מצליח כי אני לא בוטח בה ' . אני בוטח בעצמי. זו הטעות הגדולה ביותר שלי
האנושות גינתה כי כולם חטאו . חטא אחד מוביל לגיהינום. אדם יכול לעשות הרבה דברים טובים, אבל מעשים טובים לא לבטל מעשים רעים . זהו סיפור עצוב אבל זה נכון . חברים רבים יהיו לגנות לגיהינום. אין תקווה בלי ישו


התקווה היחידה היא ישו. כל חסידיו של ישו יכולים להיות בשמחה משום ששמים מחכים . חסידיו של ישו יכולים לחוות גן עדן , כאשר הם חיים על פני האדמה הזאת . יש לי שמחה גדולה , כי אני מדבר עם אלוהים. אלוהים נותן תקווה לנשמה. יש לי לב חדש, כי אלוהים שומע את התפילה שלי


אם אדם רוצה שמחה אמיתית אז הם צריכים לשאול את אלוהיםללב חדש. הלב של חטא הישן לא לרצות את אלוהים. רוח הקודש תהפוך את לבו של המין האנושי , אם הם רוציםחיים החדשיםמשלי 10:28

 תֹּוחֶ֣לֶת צַדִּיקִ֣ים שִׂמְחָ֑ה וְתִקְוַ֖ת רְשָׁעִ֣ים תֹּאבֵֽד

No comments:

Post a Comment