Translate

Saturday, October 3, 2015

התרופה לחברה

אנו רואים את החברה היא לא בטוחה.הפשע גובר ואנשים רוצים תרופה לחברה.

הפוליטיקאים מדברים על התכנית החדשה לפתרון הבעיות.

הבעיה היא האנשים לשכוח את התרופה.

התרופה היא ישו. אנחנו צריכים לדעת את העובדה הזאת. אנו חוטאים שרוצים ללכת נגד ה '.

אנחנו נהרוג ולגנוב.טבע החטא שולט לכולם שמסרב לחזור בתשובה.

אנשים יעשו מה רצונות הטבע החוטא. אז אנחנו צריכים להכיר בכך שאנו חוטאים.

אנחנו צריכים לשנוא את חטאינו ולבקש מאלוהים לב חדש. אנחנו צריכים לוותר על הטבע החוטא ואחרי ישוע.

ישו מת על הצלב וקם לתחייה מן המתים.

יש אלוהים רחמתי, כך צריך לבצע את האדון.

אם יש לי גבר פחד לאהוב ה 'אז האדם שיש להם חיים שינוי.

אם החברה תהיה טובה יותר, אז אנשים צריכים לקבל את ישו כמושיע ואדון.משלי 16:6

 בְּחֶ֣סֶד וֶ֭אֱמֶת יְכֻפַּ֣ר עָוֺ֑ן וּבְיִרְאַ֥ת יְ֝הוָ֗ה ס֣וּר מֵרָֽע

No comments:

Post a Comment