Translate

Wednesday, October 7, 2015

Gusto ang pinakamahusay na buhay?

Gusto ng mga tao ang pinakamahusay na buhay. Mga tao sa tingin na kung mayroon sila ng kolehiyo. Iyon degree sa kolehiyo ay makakatulong sa isang trabaho ngunit hindi maaaring dagdagan kaligayahan sa buhay.

Ang isang tao ay maaaring magkaroon ng relasyon sa isang kaakit-akit tao. Ngunit ito ay hindi magdadala sa tunay na kaligayahan sa buhay ng isang tao.

Maaari naming magkaroon ng pinakamahusay na buhay kapag namin parangalan sa Panginoong Jesus. Kung ipinahahayag natin ang atin mga kasalanan at sumunod sa kanya.

Pagkatapos kami ay may isang relasyon sa Lumikha.

Ang Panginoon ang isang tao kapag gusto ng taong iyon upang maranasan ang Panginoon.

Kapag ang isang tao ay may kapayapaan sa Diyos ang mga tao pagkatapos ay makita ang biyaya ng Panginoon.

Nagkaroon ako ng mga tao na hindi tulad ng sa akin ngunit kapag sinundan ko Jesus. Ang taong iyon ay naging aking kaibigan.

Maaaring kontrolin ng Diyos puso ng tao.Kawikaan 16:7

 Kung ang buhay ng tao ay kalugud-lugod kay Yahweh,
maging ang mga kalaban, sa kanya'y makikipagbati.

No comments:

Post a Comment