Translate

Saturday, October 24, 2015

Nakarating na walang mga bata

Mayroong maraming mga tao na gusto mga bata. Ngunit hindi ang mga kababaihan ay maaaring maging buntis. Kaya maraming mga tao ay pumunta sa mga doktor. Ang mga doktor ay subukan upang matulungan ang mga tao. Ang mga doktor ay limitado.
Kailangan nating alalahanin ang Diyos ngunit maraming mga tao kalimutan ang tungkol sa kanya.
Kung ang isang tao na gusto ng isang bata ngunit hindi maaaring magkaroon ng isang bata. Pagkatapos ay kailangang manalangin sa Panginoon ang taong iyon. Ang Panginoon ay bumubuo sa lahat ng tao sa sinapupunan ng babae.
Maaaring maging sanhi ng Diyos ang isang babae na magkaroon ng isang bata. Nakita ko si babae nanalangin na magkaroon ng anak pagkatapos na babae ay magkakaroon ng apat na anak.
 Si Isaac at  Si Rebekah nanalangin na pinagpala ng Panginoon. Ibinigay ng Panginoon ng isang sanggol sa si Rebekah.
Si Isaac ay nasa linya ng Mesiyas. Mga pangako ng Diyos ay totoo.
Genesis 25:21

 Hindi magkaanak si Rebeca, kaya't nanalangin kay Yahweh si Isaac. Dininig naman siya at si Rebeca'y naglihi.

No comments:

Post a Comment