Translate

Monday, October 12, 2015

חיים אחרי מוות

אברהם רק מת ויברך אלהים את יצחק. מה זה אומר? הנה כמה רעיונות.
כאשר הורה אלוהי חולק את אמונתם לילדיהם, הילד שהוא מבורך. הורים אדוק צריך ללמד את התנ"ך לילדים שלהם. אם יש לי ילד הבנה של התנ"ך אז הילד לחיות יהיה מבורך.
אלוהים תמיד יגן על הילדים, אבל הורים ימותו.
כאשר מישהו הוא עצוב אז אלוהים יכול לנחם את האדם. קשה לעבד את מותו של הורה.
רק אלוהים יכול לרפא את הנפש.
יצחק לימד אמת מקראית והוא התברך. הידע שיתמוך בלב. אני מאמין אייזיק לשים את אמונתו באלוהים.
כאשר אדם מכניס את ישו אמונתם אז אלוהים לרפא את הנפש. אנחנו חייבים לתת לנו כואב לאלוהיםבראשית 25:11

 וַיְהִ֗י אַחֲרֵי֙ מ֣וֹת אַבְרָהָ֔ם וַיְבָ֥רֶךְ אֱלֹהִ֖ים אֶת־יִצְחָ֣ק בְּנ֑וֹ וַיֵּ֣שֶׁב יִצְחָ֔ק עִם־בְּאֵ֥ר לַחַ֖י רֹאִֽי׃ ס

No comments:

Post a Comment