Translate

Wednesday, October 14, 2015

התוכניות של האנושות

האנושות לא יודעת הרבה. אנחנו לא יודעים למה הדברים קורה בחיינו. אנחנו לא יודעים את העתיד.

אנשים מקבלים תארים ממכללות, ולכן הם יכולים לקבל עבודה טובה.

אנשים יחסכו כסף כדי שיוכלו לקנות בית.

אין לי את המוח של אלוהים אבל אלוהים יודע כל אירועים עתידיים.

עלינו לשאול את ה 'כדי ללמד אותנו. אנחנו צריכים הדרכת לורד בכל חלק מחיים זה.

עלינו שונאים את חטאינו ואוהבים את האמת. אנחנו חייבים להרוג את הטבע החוטא.

ישו מת על הצלב וקם לתחייה מן המתים. עלינו לחזור בתשובה מכל חטאינו ואחרי ישועמשלי 16:9


 לֵ֣ב אָ֭דָם יְחַשֵּׁ֣ב דַּרְכּ֑וֹ וַֽ֝יהוָ֗ה יָכִ֥ין צַעֲדֽוֹ׃No comments:

Post a Comment