Translate

Thursday, October 22, 2015

הדרך ישרה
הממשלות והצרכים עסקיים יש דרכים ישרה. אם יש לי תרבות יושר אז החברה תהיה גדולה.
נראה כי העולם הוא אנשים מושחתים ורבים עושים פעילויות הלא נכונות.
אנחנו צריכים יראת שמים כאשר אנו עובדים עם אנשים אחרים. אלוהים הוא השופט הסופי כאשר אנו מתים.
אז אנחנו צריכים לכבד את אנשים וכאשר אנו מכבדים את האנשים. אז נוכל לכבד את אלוהים.
אם אדם צריך עשר ליש"ט הבשר, העסק צריך את עשרה פאונד של בשר.
אם אדם מוכר את המכוניות אז האדם שצריך להיות כנה עם לקוחות עתידיים.
אנחנו צריכים להיות להוביל על ידי ה 'ולכן אנחנו צריכים לחזור בתשובת מחטאינו. ואנחנו צריכים לבצע את האדון ישוע. אז רוח הקודש תוביל אותנו. כלומר התרופה לחברה.

משלי 16:11

פֶּ֤לֶס׀ וּמֹאזְנֵ֣י מִ֭שְׁפָּט לַֽיהוָ֑ה מַ֝עֲשֵׂ֗הוּ כָּל־אַבְנֵי־כִֽיס׃

No comments:

Post a Comment