Translate

Saturday, October 10, 2015

Magbayad ng pera para sa kawalan ng katarungan

Maraming mga bansa na may kawalan ng katarungan. Kung ang isang tao ay nagbabayad ng pera sa mga awtoridad pagkatapos na ang tao ay maaaring gumawa ng krimen. Ang bansa ay hindi ligtas para sa mga tao.

Ang mga tao na gumagawa ng krimen ay may pananagutan sa Diyos. Kapag pagkatapos na ang tao ay namatay na ang tao ay nakakaranas ng matinding galit ng Panginoon.

Tila na panalo ang kawalan ng katarungan sa dulo. Ang mga taong may pera at kapangyarihan ay tila na maging corrupt. Maaaring gawin ang mga taong ito ang anumang bagay na gusto nila.

Kailangan nating alalahanin ang puntong ito, kami ay naninirahan sa lupa na ito para sa walong pung taon pagkatapos nating mamatay.

Kami ay mag-pupunta sa langit o impiyerno. Kung tatanggapin natin si Jesus at pagkatapos kami ay pagpunta sa langit. Kapag ang isang tao isumite sa Panginoon, pagkatapos na ang tao ay makakatanggap ng gantimpala mula sa Panginoon.

Kung ang isang tao nagmamahal sa kanilang mga kasalanan pagkatapos na ang tao ay hindi maaaring parusahan sa susunod na buhay. Ang isang tao ay maaaring magkaroon ng isang bilyong dolyar ngunit kung hindi sila makatanggap Jesus. Ang taong iyon ay pumunta sa impiyerno, ang kanilang pera ay walang kwenta sa araw ng poot.Kawikaan 16:8

 Ang maliit na halaga buhat sa mabuting paraan
ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan.

No comments:

Post a Comment