Translate

Monday, October 19, 2015

Ang mahusay na lider

Gusto namin ng isang mahusay na lider para sa ating bansa. Kaya kailangan ng mga lider na magkaroon ng karunungan sa kanilang mga pagkilos at karunungan sa kanilang buhay.

Walang tunay na karunungan sa sistema ng mundo. Ito ang dahilan na ang mga tao ay hindi tulad ng pulitika.

Ang pinakamahusay na lider ay may Jesus sa kanilang buhay at salita. Kapag ang isang lider honors Jesus pagkatapos bansang iyon ay pagpapalain.

Kung ang lider Mahal ni Jesus pagkatapos ay lider na may mabuting pagpapasiya. Ngunit ang malungkot na balita ay maraming mga pinuno ay hindi magkaroon ng Jesus.Kawikaan 16: 10

  Ang bibig ng hari ay bukal ng mga pasyang kinasihan,
hindi siya namamali sa lahat niyang kahatulan.

1 comment:

  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete