Translate

Saturday, October 24, 2015

אין להם ילדים

יש הרבה אנשים שרוצים ילדים. אבל הנשים לא יכולות להיות בהריון. כל כך הרבה אנשים ילכו לרופאים.הרופאים מנסים לעזור לאנשים.הרופאים מוגבלים.
אנחנו צריכים לזכור את אלוהים, אבל הרבה אנשים לשכוח אותו.
אם אדם רוצה ילד, אבל לא יכול להיות ילד. אז אדם שצריך להתפלל לה '.הלורד מהווה כולם ברחמה של האישה.
אלוהים יכול לגרום לאישה להביא ילד. ראיתי אישה התפללה לילדים אז אישה שיש להם ארבעה ילדים.
יצחק ורבקה התפללו להתברך על ידי ה '.הלורד נתן תינוק לרבקה.
יצחק הוא בשורה של המשיח. הבטחותיו של אלוהים הן אמיתייםבראשית 25:21

 וַיֶּעְתַּ֨ר יִצְחָ֤ק לַֽיהוָה֙ לְנֹ֣כַח אִשְׁתּ֔וֹ כִּ֥י עֲקָרָ֖ה הִ֑וא וַיֵּעָ֤תֶר לוֹ֙ יְהוָ֔ה וַתַּ֖הַר רִבְקָ֥ה אִשְׁתּֽוֹ

No comments:

Post a Comment