Translate

Wednesday, October 28, 2015

Ang dalawang kalikasan

Asawa ni Isaac ay nagkaroon ng dalawang bata sa kanyang sinapupunan. Ang dalawang mga sanggol ay pakikipaglaban sa tiyan.
Isa sa mga sanggol ay sumusunod sa Panginoon at isa sa mga sanggol ay tanggihan ang Panginoon.
Jacob ay pagnanais ng Panginoon at ang kanyang kapatid ay tanggihan ang Panginoon.
Noong bata pa ako, napagtanto ko na ako ay kontrolado ng makasalanang kalikasan. Nagkasala ako dahil ang makasalanang kalikasan kinokontrol akin.
Pagkatapos ng Banal na Espiritu nahatulan aking hinahangad. Nagsisi namin mula sa aking mga kasalanan at tinanggap si Hesus. Pagkatapos minana ko ang isang bagong likas na katangian. Binigyan ako ng Diyos ng Banal na Espiritu sa aking kaluluwa.
Kapag ako ang Banal na Espiritu at pagkatapos ay maaari kong masupil ang makasalanang kalikasan.
Dapat ang isang tao ay magsisi sa kanilang mga kasalanan at sumunod kay Hesus.Genesis 25:22-23

 

 22 Kambal ang kanyang dinadala at nasa tiyan pa'y nagtutulakan na ang dalawa. Kaya't nasabi ng ina, "Kung ngayon pa'y ganito na ang nangyayari sa akin, bakit pa ako mabubuhay?" Kaya't siya'y nagtanong kay Yahweh. 23 Ganito naman ang sagot ni Yahweh:

"Dalawang sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan,
larawan ng dalawang bansa na magiging magkalaban;
magiging higit na malakas ang mas bata kaysa sa nauna,
kaya maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid."

No comments:

Post a Comment