Translate

Monday, October 5, 2015

האב מברך את ילדיו

אברהם ילדים רבים. הוא היה אבא טוב. הוא סיפק למשפחתו. אלוהים ברך אותו עם עושר והוא ברך את משפחתו.

אברהם ימותו ולתת כסף ונכסיו ליצחק. אבל היה לו בנים אחרים.

אז הוא נתן בנים האחרים שלו כמה מתנות.

אייזיק היה באילן היוחסין של המשיח ולכן הוא קיבל את כספו של אברהם.

הבנים האחרים יש מוצרים ארציים, אך לא היה באילן היוחסין של המשיח.

אלוהים יכול לברך אותנו על פני האדמה הזאת, אבל הרבה אנשים לא לחזור בתשובה. אז האנשים האלה לא יהיו לי שמים.

אייזיק היה באילן היוחסין של המשיח כל כך היו לו תגמולים שמימיים.

אם נחזור בתשובה ואחרי ישוע אז יקבלו תגמולים ושמי שמיםבראשית 25:5-6

 וַיִּתֵּ֧ן אַבְרָהָ֛ם אֶת־כָּל־אֲשֶׁר־ל֖וֹ לְיִצְחָֽק׃

וְלִבְנֵ֤י הַפִּֽילַגְשִׁים֙ אֲשֶׁ֣ר לְאַבְרָהָ֔ם נָתַ֥ן אַבְרָהָ֖ם מַתָּנֹ֑ת וַֽיְשַׁלְּחֵ֞ם מֵעַ֨ל יִצְחָ֤ק בְּנוֹ֙ בְּעוֹדֶ֣נּוּ חַ֔י קֵ֖דְמָה אֶל־אֶ֥רֶץ קֶֽדֶם׃

No comments:

Post a Comment