Translate

Saturday, August 17, 2013

אדם לא ישר וטיפש

הדברים העצובים הוא זו. יש אנשים לא ישרים.האדם לא ישר יגיד משהו, אבל לא כדאי לך לסמוך עליהם. אנחנו צריכים לשמור על חוכמת החיים שלנו.החוכמה האמיתית עוזרת לי, החוכמה האמיתית היא בתנ"ך.החיים מדריכי התנ"ך

יש אמת אחרת בחיים האלה. ישנם שוטים רבים. אתה יכול לדבר איתי טיפש אבל הטיפש יהיה להמשיך לדבר. הם לא יקבלו את עצה טובה. יש לי סיפור. היה גבר, הוא אמר שאלוהים לא היה אמיתי.האדם האחר אמר את זה. האתיאיסטים מאמינים יונק הדבש לא נוצר על ידי אלוהים, אבל יונק הדבש הוא מורכב יותר מהמטוס. או שיש תאים שלתקן את האדם, אם המכונית שלך לא שבורה אז אדם מתקן את זה. מישהו היה צריך לתכנת את התא הזה בגוף האדם.
הוא נקרא אלוהים. אלוהים הוא אמיתי, אבל אנשים יכולים לדחות את אלוהיםמשלי 10:10

 קֹ֣רֵֽץ עַ֭יִן יִתֵּ֣ן עַצָּ֑בֶת וֶאֱוִ֥יל שְׂ֝פָתַ֗יִם יִלָּבֵֽט׃

No comments:

Post a Comment