Translate

Thursday, August 29, 2013

השנאה הגדולה ביותר

אנחנו שומעים על מלחמות, זה גורם לבעיות רבות. נראה כי המין האנושי תמיד יהיה מלחמה.המלחמה הגדולה ביותר היא שקטה ואף אחד לא מדבר על זה

קרבות האנושות נגד אלוהים. לאנשים יש שנאה כלפי אלוהים וזה ישפיע על הנשמה שלהם. אם אדם לא צריך את אלוהים אז הם יצטרכו מלחמה בנשמה. אם אני לא מבין את ישו ואז יהיו לי קונפליקטים עם אלוהים והאנושותכשאני הולך לאלוהים ולבקש ממנו את סליחתו בחיים שלי. אני לא יכול להאשים את אלוהים על הקונפליקטים שלי כי אני החטא ואלוהים לא יגרמו לי חטא. אהבה היא כאשר אני עוקב אחרי ישו ושנאה היא כאשר אני דוחה את ישוע בחיי. שוב, אם אני חוטא ואז אני צריך לבקש סליחה. אם התשובה היא נכונה אז יהיו לי שינוי בחיים

אני מאמין בחסד, אבל אנחנו לא צריכים להתעלל בחסדו של ישו. אם אנחנו חוטאים שאנחנו צריכים לחזור בתשובה ולא לעשות את החטא שובמשלי 10:12

 שִׂ֭נְאָה תְּעֹורֵ֣ר מְדָנִ֑ים וְעַ֥ל כָּל־פְּ֝שָׁעִ֗ים תְּכַסֶּ֥ה אַהֲבָֽה

No comments:

Post a Comment