Translate

Thursday, August 15, 2013

להיות או לא להיות

המשיח הוא אלוהים, אבל עדי יהוה לא מאמין בזה. ישוע הוא אלוהים. הם מאמינים שהוא יצור שנוצר הראשון של אלוהים. הם מכחישים אלוהותו של ישו

התנ"ך מלמד את זה. המשיח הוא אלוהי, חלק מהשילוש הקדוש, אלוהים עצמוהבשורה על-פי יוחנן 1:1

 בראשית היה הדבר, והדבר היה עם האלוהים, ואלוהים היה הדבר

 

 

אגרת פולוס השליח אל-הקולוסי 1:15-19

 המשיח בן-האלוהים הוא התגלמותו של האלוהים הבלתי-נראה. הוא קדם לכל בריאה, 16 כי הוא למעשה ברא את הכול בשמים ובארץ, את הנראה והבלתי-נראה. מלכים, שליטים, ממלכות ורשויות – הכול נברא על-ידי המשיח ולמענו. 17 הוא היה לפני הכול, והוא זה שמלכד, מאחד ומפעיל את היקום! 18 המשיח הוא ראש הגוף המורכב מקהילת המאמינים שאותה ברא, והוא הראשון שקם מן המתים כדי שיהיה הראשון בכל דבר. 19 אלוהים האב בחר לקבוע בו את מכלול התכונות האלוהיות

 

 

אגרתו הראשונה של יוחנן השלי 5:6-6

 זהו ישוע אשר בא במים ובדם – לא רק במים (בעת טבילתו), אלא גם בדם (בעת צליבתו). רוח הקודש הוא שמעיד על כך, והרוח מדבר אמת בלב[. אם כן, יש לנו שלושה עדים שעדותם זהה לחלוטין: הרוח, המים והדם

No comments:

Post a Comment