Translate

Monday, August 26, 2013

Ang totoo at ang hindi totoo

Ang Simbahan ni Hesus Kristo at ang huli-araw na mga Santo tanggihan ang Bibliya Kristiyanismo. Sila ay naniniwala sa Diyos ay isang materyal na nilalang na naging isang beses sa isang tao bilang na kami ngayon tao.
  Sabi nila mga tao ay maaaring sa wakas makamit ang pagka-diyos, at na maraming mga diyos.

Ang itinuturo ng Bibliya na ito. Ang Diyos ay walang hanggan katangi-tangi at makapangyarihan, ang Diyos lamang. Siya ay isang Espiritu.Juan 4:24

 Ang Diyos ay Espiritu. Sila na sumasamba sa kaniya ay dapat sumamba sa espiritu at sa katotohanan. 

 

 

1 Kay Timoteo 1:17

 Ngayon, sa Haring walang hanggan at walang pagkabulok, at hindi nakikita, at tanging matalinong Diyos, sumakaniya ang karangalan at kaluwalhatian magpakailan pa man. Siya nawa. 

 

 

Awit 145:13

  Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago.
Di ka bibiguin sa bawat pangako pagkat ang Diyos ay tapat,
ang kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat.

No comments:

Post a Comment