Translate

Friday, August 23, 2013

Ang fountain ng buhay

Ang aming mga salita  ay sumasalamin sa aming mga puso. Marinig ko ang maraming bagay na hindi ko gusto. Ito ay  gumagawa ako iksaminin ang aking puso.
Gusto kong pagpalain tao at hindi sumpain tao.

Kasama ko ang kasamaan na walang Jesus. Kapag hindi ko sundin si Jesus pagkatapos Mayroon akong problema sa puso. Ang puso ay  walang Jesus ay may karahasan sa loob nito. Kailangan ko bang hilingin sa Diyos para sa tulong pagkatapos ay ako ay may fountain ng buhay sa aking puso. Kapag mayroon akong fountain ng buhay pagkatapos ay kailangan ko upang Papuri Jesus.

Kawikaan 10:11

 
Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay,
ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan.

No comments:

Post a Comment