Translate

Monday, August 19, 2013

הגאולה של האנושות

הגאולה היא המילה מעניינת. העד של יהוה אומר את זה. מותו של ישו מספק את ההזדמנות לאנשים לעבוד לישועתם: חיי אדם מושלמים לנצח בסוג האדמה עדן

התנ"ך מלמד את זה. מותו של ישו היה תשלום מלא על החטאים של האנושותאגרת פולוס השליח אל-הרומיים 3:24-25

בכל זאת, אלוהים הצדיק אותנו בחסדו חינם, על-ידי קורבנו של ישוע המשיח שהוקרב למעננו. 25 אלוהים שלח את המשיח לשאת את העונש על חטאינו, כדי שעל-ידי אמונה בדמו, הוא יהיה כפרתנו – כלומר, יכפר על חטאינו. וכל זאת כדי להראות לנו את צדקתו, לאחר שברחמיו הרבים מחק את חטאי העבר


אגרת פולוס השליח אל-הקולוסי 1:20

 בזכות דם המשיח שנצלב ריצה לעצמו אלוהים את כל אשר בשמים ובארץ

 

 

אגרתו הראשונה של פטרוס השלי 2:24

 המשיח נשא בגופו את חטאינו, כדי שנמות לגבי החטא ונחיה כדי לעשות מעשי צדקה. הכאב והסבל שנשא המשיח ריפאו אותנו

 

 

אגרת פולוס השנייה אל-הקורינ 5:20

 לפיכך שגרירי המשיח אנחנו, ואלוהים מזהיר אתכם באמצעותנו. על כן אנו מתחננים לפניכם בשם המשיח: אנא, היענו לאהבתו והתרצו לאלוהים

No comments:

Post a Comment